For å bli deltaker i VPO NOK må kunden signere en oppgjørsavtale. Ved å inngå oppgjørsavtale tiltrer kunden VPS Regelverk og VPS Standardvilkår samt VPO NOK Regelverket. I tillegg må det foreligge en likviditetserklæring fra en likviditetsbank som har konto i Norges Bank for deltakere som ikke selv er likviditetsbank.

Opptak som deltaker i VPO NOK besluttes av VPS på bakgrunn av søknad og etter de regler som fremgår av VPO NOK Regelverket.

Informasjons- og dokumentasjonskrav for ny VPO deltaker (pdf, 311 kB)

 

VPS’ behandling av søknad om deltakelse i VPO NOK

Søknad sendes til VPS som prøver hvorvidt vilkårene for deltakelse i VPO NOK er oppfylt. VPS kan i tillegg kreve at foretaket fremlegger ytterligere opplysninger og dokumentasjon til vurdering av søknaden. VPS skal ta stilling til søknaden så raskt som mulig etter at VPS har mottatt all relevant informasjon og dokumentasjon. VPS vil gi søker melding så snart VPS finner at søknaden møter dette kravet. VPS godkjenner foretaket som deltaker i VPO NOK ved at det inngås Oppgjørsavtale med søker.