06.04.2017

VPS samler fonds- og kapitalforvaltningstjenestene i et datterselskap

VPS slår sammen forretningsområde Fond med datterselskapet Evolution. Hensikten er å etablere en samlet enhet som skal skape vekst gjennom å levere etterspurte tjenester til fonds- og kapitalforvaltningsselskaper raskere og mer effektivt enn selskapene kan hver for seg.

Les mer

04.04.2017

Aksjesparekonto – VPS’ første levering 29. mars 2017

Finansdepartementet har sendt ut "Høringsnotat - Forslag til forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto". Etter gjennomlesning av notatet, er det vår vurdering at de forutsetninger som VPS har lagt til grunn for utvikling av løsninger og tjenester for aksjesparekonto er i overensstemmelse med det som foreslås fra departementet.

Les mer

31.03.2017

Her treffer du VPS i 2017

Møt oss på et av årets viktige bransjetreff

Les mer

27.03.2017

Informasjonsmøte om Aksjesparekonto

VPS, AksjeNorge og Skattedirektoratet inviterer aktører i verdipapirbransjen til et informasjonsmøte om den nye Aksjesparekontoen.

Les mer

22.03.2017

Her kan du skaffe Legal Entity Identifier (LEI)

Alle nye utstedere som skal registreres i VPS må ha en LEI fra 29. mars 2017

Les mer

07.02.2017

Ustabilitet i VPS Investortjenester

VPS har for tiden ustabilitet i VPS Investortjenester. Enkelte investorer opplever å ikke kunne logge seg inn på tjenesten. Vi jobber med å løse problemet og kommer tilbake med ny melding når problemet er løst.

02.02.2017

VPS utvikler løsninger for aksjesparekonto

Et av formålene med aksjesparekonto da den ble lansert i Statsbudsjettet, er å gjøre det enklere og mer gunstig for private sparere å omfordele sparemidler i aksjer og aksjefond, og på den måten bidra til at disse i større grad investerer i aksjer og aksjefond.

Les mer

18.01.2017

VPS deltar i utviklingen av blockchainløsning for internasjonal sikkerhetsstillelse

VPS er en av fire verdipapirsentraler som i samarbeid med Deutsche Börse skal utvikle en prototype blockchainløsning for internasjonal sikkerhetsstillelse.

Les mer

31.10.2016

VPS endrer postboksadresse fra 1. desember 2016

Posten Norge har besluttet å endre vår postboksadresse fra og med 1. desember 2016. Etter denne datoen vil vår postadresse være som følger:

Verdipapirsentralen ASA
Postboks 1174 Sentrum
0107 Oslo

Les mer

25.10.2016

Skatteseminar

Fredag 21. oktober avholdt VPS Skatteseminar i samarbeid med Skatteetaten. 65 selskaper, regnskapsførere og kontoførere deltok for å oppdatere seg på temaer som kildeskatt, innbetalt kapital, skatt 2016 og kontroll av registrert aksjekapital.

Les mer

18.10.2016

Presentasjoner fra Post Trade Norway 2016

VPS er en av arrangørene av Post Trade Norway, det årlige seminaret som ble avholdt 13. oktober 2016. Årets seminar ble fort fulltegnet, og det var mange som kom med gode tilbakemeldinger på foredragene. Vi har derfor fått lov til å offentliggjøre dem, slik at alle de som ikke hadde anledning til å høre de aktuelle foredragsholderne, kan få mulighet til å se presentasjonene nå i etterkant.

05.10.2016

Invitasjon til skatteseminar

VPS inviterer i samarbeid med Skatteetaten til frokostseminar med temaet skatt.

Les mer

11.07.2016

Feil tegning ISIN i DOF ASA

Vi gjør oppmerksom på at det er registrert feil ISIN i prospektet til DOF ASA.

Riktig ISIN er: NO 001 0768526

26.04.2016

Brev fra Skatteetaten angående realisasjon av tegningsretter

Skatteetaten sendte i uke 16 ut brev med overskriften «Gevinst ved realisasjon av tegningsretter er ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen».
Ved en feil er dette brevet blitt sendt ut til «husstandens hovedskatteyter», dvs at ektefeller/samboere kan ha mottatt brevet selv om de ikke har realisert tegningsretter.

Les mer

26.08.2015

Den store Aksjekvelden

VPS kommer til å delta på alle de store Aksjekveldene i høst og vi vil ha en stand hvor vi presenterer våre tjenester. Her kan du møte flere av våre medarbeidere som mer enn gjerne deler sin kunnskap med deg. Er du for eksempel interessert i å vite mer om hva en VPS-konto er, besøk oss på stand og slå av en prat.

Les mer

17.08.2015

Invitasjon til Post Trade Norway

Flere sentrale aktører i det norske verdipapirmarkedet har tatt initiativ til et nytt og spennende Post Trade seminar. Vi har en rekke interessante og relevante temaer på programmet i form av både foredrag og paneldebatter. Det vil også være gode muligheter for nettverksbygging gjennom dagen og ettermiddagen.

Les mer

30.06.2015

Varsel om endring i VPO regelverket

Høring om endringer i Regelverket for VPS’ verdipapiroppgjør i norske kroner (VPO NOK Regelverket)

Les mer

19.06.2015

30 år med fokus på effektivisering, kvalitet og sikkerhet

14. juni 1985 ble lov om verdipapirsentral vedtatt og Verdipapirsentralen (VPS) i Norge var et faktum. Hovedformålet med det nye VPS-systemet var å forenkle hele den byråkratiske prosessen rundt kjøp og salg av verdipapirer og innføre et papirløst system. Dette ønsket resulterte i at Norge og VPS, som den første i verden, innførte obligatorisk overgang til helelektronisk verdipapirsentral.

Les mer

15.06.2015

VPS-konti oppsagt av Storebrand Bank ASA

VPS er orientert om at Storebrand Bank ASA (Storebrand) planlegger å avvikle sin registerførervirksomhet for VPS.
Storebrand har sendt brev til en del av sine kunder med VPS-konti med beskjed om at de må flytte beholdningen på kontoen til en VPS-konto hos en annen registerfører innen 4. juni.

Les mer

16.01.2015

Les vårt nyhetsbrev

Vi vil gjerne dele våre nyheter med deg og gi nyttig informasjon om det som skjer i markedet, i VPS sin daglige virksomhet og om framdriften i det fornyelsesarbeidet som VPS er i gang med. Vi satser på å sende nyhetsbrev med jevne mellomrom fremover.

Les mer