I VPS Prisliste finner du oversikt over priser for de mest benyttede tjenester knyttet til det å være kontofører investor, kontofører utsteder og oppgjørsdeltaker i VPS. Du vil også finne en kort beskrivelse av tjenestene våre. Vi gjør oppmerksom på at prislisten ikke inneholder priser for våre fondstjenester. For informasjon om priser vedrørende fond, kontakt oss på fond@vps.no

Vær videre oppmerksom på at verdipapirforetak som blir oppgjørsdeltaker i 2017, ikke vil bli fakturert for innmeldingsavgift (NOK 150.000). Månedsavgift vil bli belastet fra første måned.

Prisbrevet under viser prisendringer gjeldende fra 01.05.2017.

VPS Prisliste pr 2017.04.01 (pdf, 809 KB)

Prisbrev (pdf, 37 KB)