Ingen innmeldingsavgift for nye verdipapirforetak i verdipapiroppgjøret i 2017

Verdipapirforetak som blir oppgjørsdeltaker i 2017 vil ikke bli fakturert for innmeldingsavgift (NOK 150.000). Månedsavgift vil bli belastet fra første måned.