30 år med fokus på effektivisering, kvalitet og sikkerhet

14. juni 1985 ble lov om verdipapirsentral vedtatt og Verdipapirsentralen (VPS) i Norge var et faktum. Hovedformålet med det nye VPS-systemet var å forenkle hele den byråkratiske prosessen rundt kjøp og salg av verdipapirer og innføre et papirløst system. Dette ønsket resulterte i at Norge og VPS, som den første i verden, innførte obligatorisk overgang til helelektronisk verdipapirsentral.

I de første årene, gründerperioden, ble det fokusert på etablering og systemoppbygging og vi la stor vekt på registrering av utstedere. Men etter hvert som det kom flere og flere kunder til, ble det nødvendig å orientere seg mer mot marked og kunderelasjoner. Pålitelighet kom i førersetet og vi var opptatt av å stadig kunne tilby reduserte priser. Rundt årtusenskiftet så vi en økende konkurranse og internasjonalisering i verdipapirmarkedene og vi posisjonerte oss derfor ved å utvikle sluttbrukerløsninger som VPS Investortjenester og lignende tjenester. I tillegg sørget vi for at våre systemer ble enda sikrere og risikoen enda lavere.

Nå, 30 år etter at VPS ble etablert, gjør den europeiske lovgivningen og forventet konkurranse det helt nødvendig å fornye store deler av vår virksomhet. Vi er allerede godt i gang med å gjøre de tilpasningene som er nødvendig for å møte de neste årenes utfordringer på en offensiv måte. For å forberede VPS på framtiden, har vi derfor startet et fornyelsesprogram som vil omfatte IT-systemer, organisasjon, kompetanse, markedspraksis og ny konsesjon. 30 år etter etableringen skal vi utvikle neste generasjon VPS og fornyelsesprogrammet har derfor fått navnet VPS 2.0.

I 30 år har VPS tjent det norske samfunnet på en god måte. En verdipapirsentrals viktigste oppgaver har vært, og vil fortsatt være, å gjøre det sikkert og effektivt å utstede, eie og handle verdipapirer, samt å bidra til finansiell stabilitet.

 

Hvor er så VPS om 30 år? Så langt fram tør jeg ikke å spå, men i løpet av 2017 vil vi operere under ny europeisk konsesjon, tilby nye og forbedrede produkter og tjenester, fortsatt ha dyktige og engasjerte medarbeidere og kundene vil oppleve enda større verdi av å være brukere i Verdipapirsentralen.

Adm. dir. John-Arne Haugerud