Aksjesparekonto – VPS’ første levering 29. mars 2017

Finansdepartementet har sendt ut "Høringsnotat - Forslag til forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto". Etter gjennomlesning av notatet, er det vår vurdering at de forutsetninger som VPS har lagt til grunn for utvikling av løsninger og tjenester for aksjesparekonto er i overensstemmelse med det som foreslås fra departementet.

 

Finansdepartementet har satt høringsfristen til 12. mai 2017. VPS’ vurdering er at myndighetene kan fastsette forskriftene i løpet av juni, slik at aksjesparekonto kan tilbys og tas i bruk før sommeren. De som velger en komplett løsning fra VPS vil kunne tilby produktet fra ordningen trer i kraft.

 

Følgende funksjonalitet ble levert:

  • Etablering av aksjesparekonto (ASK-konto) inklusive endringsmeldinger, oppdatering av kontojournal
  • Maskinell masseopprettelse av ASK-konti på oppdrag fra tilbyder
  • Mulighet for kontofører investor (KI/tilbyder) å sende investorinformasjon til kontohavere av ASK-konto ved opprettelse

Neste leveranse fra VPS vi skje 7. juni, og vil inneholde følgende:

  • Selvbetjeningsløsninger for opprettelse av ASK konto og overføring av beholdninger gjennom VPS Investortjenester
  • Tilpasning i oppgjørssystemet (VPO) for ASK-konti – handler avvises på papirer som ikke er tillatt innenfor ordningen
  • Mulighet for maskinell overføring av beholdninger på oppdrag fra tilbyder
  • ISO 20022-meldinger for overførsler av beholdninger
  • ASK merke på ACMT meldingene (ACMT 001/002/003) Kontoopprettelse, -endring og -spørring
  • Transaksjons- og beholdningsoversikt i ISO20022-format (SEMT 017)

Skatteberegnings- og rapporteringstjenester vil utvikles og leveres i Q3 og Q4. Videre vil VPS i løpet av Q3 gjøre nødvendige endringer i corporate actions-rutiner.