Aksjesparekontoen lanseres 1. september – VPS er klar!

VPS har opplevd stor interesse for de løsninger og tjenester som vi har utviklet til den nye aksjesparekontoen som lanseres 1. september. Det er et overveiende flertall av tilbyderne som har valgt våre skreddersydde løsninger for banker, verdipapirforetak og fondsforvaltere.

 

VPS har tilrettelagt for at både aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond kan inngå i tilbudet fra de ulike markedsaktørene. Vi har utviklet en verdipapirkonto merket ASK for formålet og tilrettelagt for kommunikasjon med markedsaktørenes systemløsninger. I tillegg har vi inngått et samarbeid med skattemyndighetene for å tilrettelegge for at inngangsverdier fra aksjonærregisteret enklest mulig gjøres tilgjengelig – via VPS. Det er våre spesialister som utvikler og håndterer de avanserte løsningene for skatteberegning og -rapportering. Alt for at det skal bli enklest mulig for våre kunder og de privatpersoner som sparer i aksjer.

Til lanseringen av aksjesparekonto har VPS tilpasset et bredt tjenestetilbud som vil benyttes av majoriteten av banker, verdipapirforetak og fondsforvaltere til den nye ordningen

  • I VPS Investortjenester kan investor selv åpne den nye aksjesparekontoen, flytte eksisterende beholdninger inn til kontoen og fortsette sparingen fra denne.
  • Våre kunder vil kunne betjene og følge opp investorene gjennom tilpasninger vi har gjort i våre kundebetjeningsløsninger
  • Vi tilrettelegger for at godkjente utenlandske aksjer og aksjefond kan inngå på kontoen
  • Vi leverer skatterapporteringsløsninger

Aksjesparekonto forventes å drive utviklingen i aksjesparemarkedet fremover

I dag vil realisasjon av aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis utløse skatt. Samles midlene i stedet på en aksjesparekonto, kan private investorer og sparere handle aksjer og aksjefond uten å betale skatt før pengene tas ut av kontoen. Det er også mulig å ta ut innskuddet og la gevinsten stå, uten å utløse skatt. Skatten utsettes helt til mer penger tas ut av kontoen enn det som er skutt inn.

Det lønner seg å være rask! Fra og med 1.september, og i en begrenset overgangsperiode, kan investorene flytte aksjer og aksjefond de allerede besitter inn i ordningen og utnytte de nye gunstige skattereglene. Det er derfor ventet høy aktivitet i verdipapirmarkedet fremover.