Audun Bø begynte som administrerende direktør i VPS mandag 2. oktober

Audun Bø (født 1962) kommer fra stillingen som konserndirektør for Produkt og marked i Eika. Tidligere har han vært direktør i Orkla Financial Investments og daglig leder for Orkla Finans i syv år.

Før dette arbeidet han 15 år i bank hvorav de fem siste som konserndirektør og leder for DNB Markets. Audun Bø har vært styremedlem i VPS i perioden 2007-2017 og ledet styret det siste året. Bø er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen ved Gøteborgs Universitet og fra IMD Lausanne i Sveits.

Hvorfor valgte du å takke ja til stillingen som administrerende direktør i VPS?
Først og fremst har jeg vært opptatt av det norske kapitalmarkedet i hele min yrkeskarriere og jeg har hatt de fleste jobber og styreverv nært knyttet til utviklingen i dette markedet. Endringer i markedet skjer nå raskere enn noen gang på grunn av felles europeisk lovgivning og den teknologiske utviklingen. Det gjør situasjonen til både VPS, og konsernet for øvrig, utfordrende og spennende. VPS er dessuten et viktig, veldrevet og lønnsomt selskap.

Hvor vil ditt fokus være fremover?
Nå ønsker jeg så raskt som mulig å bli bedre kjent med de ansatte i VPS. Jeg kommer derfor til å «speed date» alle ansatte de neste to til tre uker. Deretter vil jeg ha fullt fokus på å bli kjent med kunder og forretningsforbindelser, samtidig som jeg også må sette meg dypere inn i de forskjellige forretningsområdene og driften for øvrig. Jeg ønsker også å utfordre VPS-organisasjonen fra et kundeperspektiv og kommer sikkert til å bli oppfattet som masete i forhold til å se virksomheten fra kundenes side fra dag 1.

Hva er den største styrken til VPS?
VPS er en kompetent og ansvarsbevisst organisasjon som har stor tillit i det norske markedet.

Hva er de største utfordringene til VPS?
Det blir stadig større markedsmessige utfordringer knyttet til teknologiutvikling, stordriftsfordeler og ikke minst økt konkurranse.

Hva gjør en dag til ”en god dag på jobben”?
For meg er det ofte nært knyttet til gode kundeopplevelser, for eksempel å vinne kontrakter eller å få til en god løsning. Gjerne noe flere har jobbet sammen om og lagt ned en reell innsats for å oppnå.