Centevo AB

1. februar 2018 slår fondsområdet i VPS seg sammen med VPS’ datterselskap Evolution Software AB og blir til Centevo AB. Det nye selskapet vil tilby et bredt spekter av digitale tjenester til kapitalforvaltningsmarkedet, og vil ha som mål å være en ledende tilbyder i det nordiske markedet. Centevo AB er et heleid datterselskap av VPS.

VPS har levert fondstjenester til det norske markedet siden 1991 og tilbyr i dag blant annet Transfer Agency-tjenester, prosessering og oppgjør av fondsordre, samt skatterapportering til investorer og skattemyndigheter. Evolution har levert tjenester innenfor kapitalforvaltning i det svenske markedet siden 2006, og ble en del av Oslo Børs VPS-konsernet i 2013.

Siden 2014 har partene levert tjenester til flere felles kunder. Sammenslåingen til Centevo gjør det mulig å tilby en attraktiv plattform som dekker hele verdikjeden. Tjenestene omfatter blant annet porteføljestyring, kunderådgivning, analyser, rapportering, fondsdistribusjon og koblinger til eksterne systemer og informasjonskilder. Selskapet tilbyr også støtte til back office-tjenester for de som ønsker å effektivisere hele eller deler av de operasjonelle oppgavene.

Centevo har til sammen 30 erfarne og kunnskapsrike medarbeidere fordelt på to kontorer i Stockholm og Oslo og en kundemasse på over 50 kunder i Norden.

Les pressemeldingen om sammenslåingen av VPS Fond og Evolution

Les mer om Centevo AB