Her kan du skaffe Legal Entity Identifier (LEI)

Alle nye utstedere som skal registreres i VPS må ha en LEI fra 29. mars 2017

VPS tildeler ikke LEI, men vi presenterer her oversikten over alle LEI utstedere.

LEI er en global identifikator. Denne brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedene.

Konsernet Oslo Børs VPS har på flere områder et godt samarbeid med London Stock Exchange som er en av flere som utsteder LEI.