På en VPS-konto oppbevares dine verdipapirer på en trygg og sikker måte, enten det er VPS-registrerte aksjer, fond, egenkapitalbevis, obligasjoner eller sertifikater. Kontoen kan du pantsette som sikkerhet for blant annet lån.

VPS Investortjenester gir deg full oversikt over dine VPS-konti hvor du har dine VPS-registrerte verdipapirer. Endringsmeldinger, årsoppgaver, melding om utbetaling og selskapsmeldinger får du elektronisk, eller du kan velge å få dem på papir. VPS gjør dessuten skatterapportering til myndighetene.

VPS tilbyr en rekke tjenester til finansmarkedet som kommer deg som investor til gode. Finansforetakene i Norge er våre kunder og disse står for salg, leveranse og kundeservice av våre produkter. Som privatperson må du ha en kontofører som fører dine verdipapirer for deg. Banker, meglere og forvaltningsselskap er eksempler på kontoførere du kan kontakte.

VPS_Investortjenester_illustrasjon