På en VPS-konto oppbevares dine verdipapirer på en trygg og sikker måte, enten det er VPS-registrerte aksjer, fond, egenkapitalbevis, obligasjoner eller sertifikater. Kontoen kan du pantsette som sikkerhet for blant annet lån.

VPS Investortjenester gir deg full oversikt over dine VPS-konti hvor du har dine VPS-registrerte verdipapirer. Endringsmeldinger, årsoppgaver, melding om utbetaling og selskapsmeldinger får du elektronisk, eller du kan velge å få dem på papir. VPS gjør dessuten skatterapportering til myndighetene.

VPS tilbyr en rekke tjenester til finansmarkedet som kommer deg som investor til gode. Finansforetakene i Norge er våre kunder og disse står for salg, leveranse og kundeservice av våre produkter. Som privatperson må du ha en kontofører som fører dine verdipapirer for deg. Banker, meglere og forvaltningsselskap er eksempler på kontoførere du kan kontakte.

 

Tjenester for investorer

 

Aksjesparekonto i VPS – for investorer og sparere

Stortinget har vedtatt en ny spareordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen vil ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer og aksjefond.

 

VPS Investortjenester

VPS Investortjenester

VPS Investortjenester gir investoren full oversikt over egne VPS-registrerte verdipapirer. Gjennom grafiske fremstillinger, ulike oversikter og lang historikk, kan brukeren følge utviklingen i sin VPS-portefølje.