Aksjesparekonto er vedtatt og ble lansert 1. september 2017.

Skattereglene som gjelder for aksjesparekonto er spesielt gunstige. De som sparer på en aksjesparekonto slipper å betale skatt ved salg av aksjer og aksjefond med gevinst, så lenge pengene beholdes innenfor aksjesparekontoen. Uttak av penger fra aksjesparekontoen, kan gjøres helt opp til beløpet som er satt inn – og helt skattefritt!  Skatt må først betales når det tas ut mer enn det beløpet som er satt inn. Regjeringen har besluttet en overgangsordning for 2018, hvor overførsel av aksjer og aksjefond fra en verdipapirkonto til aksjesparekontoen ikke vil utløse skatt.

VPS har utviklet en dedikert verdipapirkonto merket ASK (ASK-kontoen). Denne tilbys til våre kontoførere. Vår totalløsning for aksjesparekontoen innebærer både kontoopprettelse, kontohold, transaksjoner og skatterapportering. Sparere og investorer vil kunne ta i bruk aksjesparekontoen via vår selvbetjeningsløsning VPS Investortjenester.

 

Jeg er investor

Jeg er bank eller verdipapirforetak

Jeg er fondsforvalter eller distributør