En kontofører er en bank, fondsforvalter, megler eller andre typer verdipapirforetak hvor du kan åpne en VPS-konto.

VPS’ tjenester får du tilgang til gjennom kontoføreren.

En kontofører har varierte oppgaver, men i hovedsak er de ansvarlig for følgende:

  • Opprette VPS-konto
  • Oppdatere og vedlikeholde VPS-kontoen
  • Flytte og avslutte VPS-konto
  • Utføre overførsler av beholdninger (aksjer og andre andeler)
  • Registrere rettigheter (pant for lån o.l.)
  • Registrere fullmakter (innsyn, disposisjonsrett o.l.)
  • Registrere frigivelser
  • Svare på henvendelser fra investorene

Noen av tjenestene kan du selv administrere gjennom VPS Investortjenester. Andre tjenester må du kontakte kontoføreren for å få utført.

Kontoførerne må alltid være godkjent av VPS for å føre VPS-konto.