En VPS-konto gir deg som investor en sikker oppbevaring av dine verdipapirer.

Store selskaper med mange eiere velger å være registrert hos VPS som forvalter verdipapirregisteret i Norge. Her vil aksjer i alle selskaper notert på Oslo Børs og i en rekke større selskaper i Norge være registrert. Det samme gjelder for de fleste andre børsnoterte verdipapirer og fond.

Når du kjøper VPS-registrerte verdipapirer, må du ha en VPS-konto. Kontoen opprettes hos en kontofører, som oftest en bank, megler eller fondsforvalter. Hva er en kontofører?

 

Garanti for dine verdipapirer

Som investor vil du få ditt eierskap av et verdipapir registrert direkte på en VPS-konto i ditt navn. Det fungerer dermed ganske likt som penger på en bankkonto.

Du kan gjerne ha flere konti hos VPS, og gjennom VPS Investortjenester får du oversikt over dine VPS-konti på tvers av kontoførerne.

Registrering i VPS er som regel det mest praktiske for både selskaper og investorer. Begge nyter godt av de elektroniske løsningene VPS har utviklet. Vi garanterer riktig registrering overfor deg som eier, og selskapene får oversikt over sine andelseiere og aksjonærer.

VPS er gitt offentlig konsesjon som verdipapirregister og er underlagt strenge regler for sikkerhet i oppbevaringen av verdipapirer.

 

Fordeler med en VPS-konto:

  • Oppføring av deg som eier av verdipapirene
  • Direkte innsyn på kontoen via Internett
  • Melding ved enhver endring på kontoen, som brev eller via VPS Investortjenester
  • Årsoppgave som gir deg oversikt over alle beholdninger på kontoen
  • Direkte kontakt med selskapet når det skjer endringer av betydning for deg som eier
  • Innkalling til generalforsamling
  • Direkte utbetaling av utbytte til din bankkonto
  • Direkte rapportering fra VPS til skattemyndighetene som danner grunnlag for ferdig utfylt selvangivelse
  • Kontoen kan pantsettes