Som eier av en VPS-konto vil du kunne motta investormeldinger fra VPS. Du kan selv velge om du skal få meldinger elektronisk eller per post.

Investormeldinger kan være følgende:

  • Endringsmelding: Enhver endring på kontoen, eksempelvis beholdningsendring ved kjøp/salg av verdipapirer, endring av kontoopplysninger, etablering og avslutning av konto
  • Årsoppgave: Årlig kontoutskrift med sumposter til skattemelding og oversikt over dine verdipapirer ved årsskiftet
  • Realisasjonsoppgave: Årlig oppgave med dine realisasjoner i fond. (Realisasjonsoppgaver for aksjer får du gjennom Aksjonærregisteret.)
  • Melding om utbetaling: Informasjon til investor fra VPS om utbetalinger
  • Investorinformasjon: Informasjon til investor fra VPS eller kontofører
  • Selskapsinformasjon:  Informasjon fra VPS-registrerte selskaper 

 

Investormeldinger i VPS Investortjenester

I tjenesten VPS Investortjenester er investormeldinger tilgjengelig helt tilbake til 2000. Her kan du dessuten søke blant meldingene.

Hver gang det blir dannet en ny investormelding eller selskapsmelding vil denne være tilgjengelig elektronisk i VPS Investortjenester. Du kan selv velge om du vil motta disse som vanlig post eller som varsel på e-post og selv hente den frem i VPS Investortjenester.

Får du meldinger fra VPS i postkassen i dag?

Du kan velge å motta meldingene dine kun elektronisk. Varsling om nye meldinger vil sendes per e-post, og du slipper å motta selve meldingen i din postkasse hjemme. Logg deg inn på VPS Investortjenester via din megler, bank eller fondsforvalters nettsider og velg elektroniske meldinger under «kontotilpasninger».

Se oversikt over kontoførere som tilbyr VPS Investortjenester