VPS Investortjenester gir oversikt over dine VPS-registrerte aksjer, obligasjoner og fond. I postkassen finner du årsoppgaven og annen relevant informasjon til skattemeldingen.

Hva lurer du på?

Svar

Hvordan får jeg tilgang til VPS Investortjenester? Alle som har en VPS-konto kan benytte VPS Investortjenester. Du får tilgang via din kontoførers hjemmeside, nettbank eller ved å kontakte din kontofører. Oversikt over kontoførere
Hvem henvender jeg meg til ved spørsmål om VPS Investortjenester? Du kontakter din kontofører. Oversikt over kontoførere
Hva er en kontofører? En kontofører er en bank eller verdipapirforetak hvor du kan åpne en VPS konto. Valgte kontofører vil administrere din VPS konto og konfigurere den opp til dine ønsker. Klikk her for mer informasjon om hvilke tjenester kontoførere tilbyr
Jeg har flere kontoførere – hvor kan jeg logge meg på? Du kan logge deg på hos alle dine kontoførere eller fra VPS.no. Pålogging skjer enten ved bruk av VPS-brukernavn og passord, BankID eller sømløst fra nettbanken. Merk at du må ta kontakt med ditt forvaltningsselskap for tilgang til tjenesten dersom du ikke har egen VPS-konto der. Husk at kontoførere kan ha et ulikt tilbud av tilleggstjenester.
Jeg har glemt passordet mitt. Hvordan får jeg nytt? Du kan enten bestille nytt på www.vps.no, tjenestens forside, eller ved å kontakte din kontofører.
Hva koster VPS Investortjenester? VPS Investortjenester er i utgangspunktet gratis å bruke hos alle kontoførere. Enkelte av tilleggstjenestene i VPS Investortjenester kan være avgiftsbelagt – f.eks. overførsler. Kontakt din kontofører for å få oversikt over priser som gjelder.
Kan jeg bytte kontofører? Ja. Det er fullt mulig å bytte kontofører. Dette gjør du ved å kontakte den nye foretrukne kontofører. Denne vil fasilitere overføringen av beholdningen din og avslutningen av din gamle VPS-konto om ønskelig. Et slikt bytte fungerer på mange måter på samme måte som endring av bank og bankkonti.
Hvor finner jeg informasjon om hvilken kontofører jeg har? All informasjon som sendes til deg vedrørende din VPS konto vil inneholde informasjon som gjør det enkelt for deg å finne ut av hvilken bank eller verdipapirforetak som er din kontofører. Enten ved at det står «Din kontofører er: Kontoførers navn», eller ved en logo på meldingen du mottar. Både postalt eller via e-post varselet når meldingen er tilgjengelig i VPS Investortjenester.
Hvordan kan jeg gjøre endringer på min VPS konto? De fleste endringer på VPS konti må gjøres av kontofører. Endring av e-post adresse eller telefonnummer kan derimot gjøres av investoren selv. VPS har ikke lov til å gjennomføre ønskede endringer på investorens vegne.
Hvor mange VPS konti kan jeg ha? Det finnes ingen begrensning på antall VPS konti. Du kan også ha flere konti hos ulike kontoførere.
Jeg er i ferd med å flytte. Hvor skal jeg sende informasjon om adresseendringen? Det er din kontofører som administrerer ditt kontohold. Det er derfor de som skal melding om en slik endring. Husk også å informer Folkeregisteret. VPS vasker normalt mot Folkeregisteret den første tirsdagen hver måned.
Hvordan kan jeg kjøpe og selge fond? De fleste kontoførere tilbyr en tjeneste som tilgjengelig gjør kjøp og slag av fond inne på VPS Investortjenester. Din fondsforvalter (utsteder av fondet du vil kjøpe eller selge) vil kunne svare på om du har en slik mulighet eller ikke.
Kan alle tegne i emisjoner via VPS Investortjenester? Dersom emisjonen er offentlig og åpen for Internett-tegning, kan du tegne i en emisjon. Du kan også følge med på tildelingen underveis.
Hvorfor er ikke alle verdipapirene mine med i beholdningsoversikten? Verdipapirer som ikke er registrert i VPS vises ikke i beholdningsoversikten.
Hvordan beregnes avkastningsgrafen? Avkastningsgrafen viser den daglige utviklingen i den prosentvise avkastningen på porteføljen, sammenlignet med børsindeksen ved Oslo Børs. Formelen sammenligner dagens verdi på porteføljen, mot gårsdagens verdi, justert for eventuelle utbytter og pengestrøm siste døgn. Avkastningen blir reberegnet daglig og går ett år tilbake i tid.
Hvorfor viser noen verdipapirer alt for høy gevinst? Noen transaksjoner mangler kostpris, og beregningen av gevinst/tap blir derfor feil. Dette er mest typisk ved arv/gave, konto til konto transaksjoner og en del eldre transaksjoner. Vi kommer derfor til å lage en funksjon der investor selv kan korrigere kostpris.
Hvorfor får jeg ikke avkastningen (gevinst/tap) til å stemme? I Investortjenester gjøres en løpende beregnet avkastning basert på gjennomsnittlig anskaffelsesverdi. Ved kjøp og salg i samme verdipapir, vil derfor kostprisen kunne variere.Tallene kan ikke sammenlignes med en skattemessig gevinst og skal derfor ikke benyttes til skatteberegning. VPS besitter dessverre ikke all informasjon som er nødvendig for å vise skattemessig korrekt informasjon om realisasjon, ettersom det er Aksjonærregisteret som har dette. Hva som er skattemessige ligningsverdier for siste år, kan imidlertid hentes frem under Øvrige tjenester.
Hvilke tall på beholdningsoversikten skal oppgis til ligningsmyndighetene/Skatteetaten? Ingen av tallene på Beholdningsoversikten skal brukes til å rapportere til ligningsmyndighetene.Under øvrige tjenester finnes «Ligningsverdier per 31.12» og de er rapportert inn til myndighetene. Ellers er det tallene som er sendt i årsoppgaven og realisasjonsoppgaven fra VPS som skal benyttes.

Som beskrevet under beholdningsoversikten: «Kostpris, realisert og urealisert gevinst er beregnet ut fra gjennomsnittlig anskaffelsesverdi. Hvis handelsbeløp mangler på transaksjonen, vil kostpris bli feil. Tallene bør ikke benyttes for skatteberegning.»

Hvorfor får jeg ikke samme informasjon på PC/Mac, mobil og nettbrett? Ulike enheter har forskjellige skjermstørrelser. Derfor har vi gjort en prioritering av hva som vises på de ulike enhetene, slik at innholdet blir mest hensiktsmessig.Tips: Dersom du bruker nettbrett eller mobil vil du se at innholdet vil bli forskjellig avhengig av om du holder siden i landskapsmodus eller portrettmodus.
Jeg savner en kolonne. Hvorfor er den fjernet? Vi har gjort en prioritering av hvilken informasjon som er mest brukt. Du kan imidlertid velge hvilke kolonner du vil se under valget «Kolonner».Eksempelvis er gjennomsnittlig anskaffelsesverdi (GAV) tilgjengelig som frivillig kolonne. Av plasshensyn er kolonnevalg skjult på mobil.