VPS leverer sine tjenester gjennom kontoførere som fungerer som bindeledd mellom VPS og investor (kontofører investor) eller mellom VPS og utsteder (kontofører utsteder).

En kontofører er en bank, fondsforvalter, megler eller andre typer verdipapirforetak. Kontofører investor fører VPS-konti på vegne av VPS, mens kontofører utsteder sørger for at utsteder registrerer sine aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter i VPS. For å bli kontofører i VPS må det inngås en avtale om registerførerautorisasjon.

 

Tjenester for kontoførere

 

Aksjesparekonto i VPS – for banker og verdipapirforetak

En VPS-konto er grunnlaget for en aksjesparekonto. VPS tilrettelegger for enkel opprettelse av en særskilt VPS-konto for aksjesparing merket ASK, samt overføring av aksjer og aksjefond til denne kontoen. VPS’ løsning for aksjesparekonto inkluderer også en effektiv skatteberegnings- og rapporteringstjeneste.

VPS Foretak

VPS Foretak er en tjeneste for kontoførere og tilretteleggere som utfører oppgaver på vegne av selskaper. Tjenesten gir tilgang til informasjon om verdipapirer registrert i VPS og forenkler gjennomføringen av selskapshendelser som emisjoner, videresalg og oppkjøp.

VPS Investor Services

VPS Investor Services (VPS IS) gir deg tilgang til våre tjenester for administrasjon av investorer og deres konti. VPS IS kan bygges ut med tilleggstjenester som gir mulighet for økt service og et større tjenestespekter for deg som kontofører. Alle tilleggsfunksjonene er bygget som en naturlig utvidelse av basispakken.

 

Vis alle tjenester for kontoførere