Innholdet i søknaden til VPS skal minimum inneholde

Hvilken autorisasjonstype det søkes om (Kontofører Investor, Kontofører Utsteder eller Kontofører Fond), hvilke tekniske systemer som skal benyttes, herunder sikkerhet i systemene, samt en liste med navn på de ansatte i foretaket som skal utføre registerførervirksomheten.
Videre ønsker VPS en oversikt over hvilken erfaring og kompetanse foretaket har innenfor verdipapirregistrering og bruk av VPS’ IT-løsninger.
Følgende dokumenter skal sendes sammen med søknaden:

  • Vedtekter
  • Kopi av relevant konsesjon
  • Firmaattest
  • Signaturliste
  • Bekreftet kopi av legitimasjon
  • Foretakets kundeetablering- og hvitvaskingsrutiner

Søknaden sendes til:
Verdipapirsentralen ASA
Postboks 1174 Sentrum
0107 Oslo

 

Etter en eventuell godkjenning
må foretaket bekrefte at de har satt seg inn i VPS Tekniske Håndbok og de tekniske krav VPS stiller der. Videre må det gjennomføres en teknisk test i VPS Demo som skal godkjennes av VPS. Dersom foretaket vurderes til ikke å inneha tilstrekkelig kompetanse for å operere i VPS’ systemer må foretaket delta på kurs/opplæring.
For alle kunder med autorisasjonstype Kontofører Investor er det ønskelig at det legges til rette for at deres kunder kan ta i bruk VPS Investortjenester.