Banker, fondsforvaltningsselskaper eller verdipapirforetak kan bli kontofører investor (KI) i VPS.

 

Hvilke oppgaver har kontofører investor?

Som KI oppretter og administrerer du VPS-konti på vegne av dine kunder, investorene. Dette innebærer også å ajourholde, flytte og avslutte konti i tillegg til å overføre beholdninger. All kontakt mellom den enkelte investor og VPS skal skje gjennom KI.

Å føre VPS-konto på vegne av investor gir tilgang til en rekke verdiøkende tjenester fra VPS. Dette inkluderer pantsettelse av kontoen som sikkerhet for lån, overførsel av beholdninger mellom konti, fullmakter, frigivelser og disposisjonsretter, meldinger til investorene om endringer, investorstatistikk og ikke minst skatterapportering.

Som KI kan du i tillegg til å være distributør for VPS Investortjenester også være salgssted for fondsmeglerforetak eller forvaltningsselskap og du kan ta i bruk oppgjørstjenesten mellom fondsmegler og forvalter. I tillegg har vi en distribusjonsløsning for fond. VPS tilbyr en egen depottjeneste til selskaper som ønsker å opptre som forvalter (nominee) på vegne av sine kunder.

KI får tilgang til tjenestene våre gjennom web-applikasjonen VPS Investor Services eller via et maskingrensesnitt. Investorer kan gjennom kontoførers nettside ta i bruk VPS Investortjenester for å få full oversikt over sine VPS-registrerte verdipapirer.

 

Hvordan bli Kontofører investor?

VPS autoriserer alle kontoførere som oppfyller kravene som stilles for å være kontofører i VPS. Det kreves at det inngås en avtale om registerførerautorisasjon hvor i man også tiltrer VPS Standardvilkår.

En rekke ulike foretak kan bli kontoførere i VPS. Her finnes nærmere informasjon om hvem som kan bli kontofører og hvilke vilkår for autorisasjonen som gjelder til enhver tid .

 

Hvordan bli tilbyder av VPS Investortjenester?

VPS Investortjenester er en web-basert tjeneste som gir investor full oversikt over egne VPS-registrerte verdipapirer på tvers av kontoførere.

Hva kreves av distributør?

  • Plassere lenke for VPS Investortjenester på egen hjemmeside eller via nettjeneste, f.eks. nettbank.
  • Salg og markedsføring av tjenesten overfor egne kunder.
  • Holde kundeservice overfor egne kunder.

 

Stylesheet

Kontofører kan velge å bruke VPS’ eller egen designprofil på VPS Investortjenester. Velges sistnevnte trenger VPS design (blant annet farger og fonter) som skal legges inn i KIs eget stylesheet. Data blir lagret og vedlikeholdt av VPS.