Mer enn 100.000 aksjesparekonti er åpnet i VPS

Vi ser allerede nå at det er åpnet over 100.000 aksjesparekonti (ASK-konti) i VPS. VPS opplever at antallet har økt jevnt og trutt over de 6 ukene hvor ordningen har eksistert i markedet.

Vi antar at det i tillegg til de ASK-konti som er opprettet i VPS, er etablert ytterligere ca. 30.000 – 40.000 aksjesparekonti i markedet, slik at totalt antall aksjesparekonti p.t. utgjør i størrelsesorden 130 – 140.000.

Sveinung Dyrdal, Direktør Marked, forretningsutvikling og produksjon i VPS sier at selv om det er mange private sparere som har opprettet konti, kan det synes som om de ennå ikke har tatt kontoen i bruk i den grad som markedet kanskje hadde forventet i oppstarten. Til nå er det gjennomført ca. 90.000 overførsler fra ordinær VPS-konto til ASK-konto Dette kan skyldes flere forhold. Produktet fortsatt er litt nytt og dessuten har det vært et åpent spørsmål rundt når overgangsordningen skal lukkes . Når det gjelder sistnevnte så har Regjeringen i gårsdagens forslag til statsbudsjett for 2018 foreslått å forlenge overgangsordningen til ut 2018. Det vil være viktig å få avklart forslaget til forlengelse i god tid før årsskiftet 2017/2018 for å unngå kaos i markedet hvis det skulle vise seg at Regjeringens forslag til forlengelse ikke skulle bli vedtatt.

Aksjesparekonto ble besluttet ganske raskt på forsommeren og med en lansering allerede 1. september i år. Dette har blant annet medført at det fortsatt er uavklarte spørsmål rundt ordningen. Vi observerer at det såkalte flyttemarkedet mellom tilbydere fortsatt ikke fungerer tilfredsstillende. Denne situasjonen har medført at ikke alle tilbyderne er helt i mål med sine løsninger.

Vi ser at det er nærmere 60 tilbydere av aksjesparekonti i markedet. Dette tilsier at det er bred distribusjon av produktet og konkurransen ser ut til å bli godt ivaretatt. Videre blir det spennende å følge med på hvordan aksjesparekonto, ny IPS og bruk av fondskonto vil utvikle seg i et sparemarked som så absolutt er i ferd med å våkne.

 

Kontaktperson: Sveinung Dyrdal
Direktør Marked, forretningsutvikling og produksjon
sveinung.dyrdal@vps.no
Mobil: 908 35 539