Når vil VPS få sin autorisasjon under CSDR?

Avgjørende for når VPS kan søke om autorisasjon er når CSDR inntas i EØS-avtalen og
norsk lov som gjennomfører implementeringen vedtas og trer i kraft.

Se pdf under for mer informasjon.

Informasjon Om Ikrafttredelse CSDR Juni 2018