Ny direktør for IT og digital utvikling i VPS

Ingvild Berlin Kalleberg er ansatt som ny direktør for IT og digital utvikling i VPS. Kalleberg kommer fra stillingen som programleder for Sykehuspartners satsing på informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring.

VPS er inne i en omstillingsfase, og vi arbeider med å tjenesteorientere vår virksomhet.
«Vi er derfor svært fornøyde med å få Ingvild med på laget. Hun har med seg viktig erfaring fra arbeidet med å fornye og modernisere komplekse systemer i sykeshussektoren», sier adm. direktør Audun Bø.

Gjennom åtte år i Sykehuspartner har Berlin Kalleberg ledet tre ulike virksomhetsområder; Brukerstøtte, IKT-service og til slutt IKT-tjenester med over 700 ansatte. Før hun kom til Sykehuspartner jobbet hun ni år i ulike IT-stillinger i Basefarm AS. Sykehuspartner er felles tjenesteleverandør til helseforetakene i Helse Sør-Øst, og er ansvarlig for å levere IKT-tjenester til pasientbehandling og regionens 80.000 ansatte.

«I Sykehuspartner har jeg lært mye om det å levere kritiske tjenester. Jeg har alltid vært veldig interessert i hvordan teknologi kan brukes til å forenkle, effektivisere og innovere. Det er nettopp det jeg ønsker å bidra med når jeg begynner i VPS», sier Ingvild Berlin Kalleberg.

Ingvild Berlin Kalleberg er utdannet cand. scient fra Universitetet i Oslo, innen Informatikk. Hun tiltrer stillingen som direktør for IT og digital utvikling i VPS medio juni.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ingvild Berlin Kalleberg, tel. 992 30 876
Audun Bø, adm. direktør i VPS, tel. 951 64 092