Ny ledergruppe i VPS

VPS har for tiden en gjennomgang av organisasjonen med tanke på å stå best mulig rustet til å møte utfordringene fremover. Som ledd i dette arbeidet er det gjort endringer i selskapets ledergruppe.

– VPS oppleves i dag som pålitelig og serviceorientert av våre kunder, og det er et godt utgangspunkt. Vi skal være relevante og kompetente, og har som ambisjon å være en god strategisk sparring- og samarbeidspartner for våre kunder. Innføring av ny regulering (CSDR) vil gi oss økt konkurranse og behov for et mer dynamisk og kundeorientert VPS. Derfor gjør vi nå noen grep for å styrke vår posisjon og vår innovasjonsevne, sier adm. direktør Audun Bø.

De viktigste endringene som skal gjøres er å samle produktenhetene for å få et tydeligere eierskap til porteføljen av produkter, å styrke arbeidet med å forstå omgivelsene og kundenes behov, å samle teknologimiljøene samt å styrke teknologiforståelsen i selskapet.

I første omgang er det besluttet ny organisering og en ny ledergruppe. Det arbeides nå videre med avdelingsstruktur under ledergruppen.

Ledergruppen i VPS består etter endringene av:

  • Audun Bø, adm. direktør
  • Sveinung Dyrdal, direktør kunde, salg og forretningsutvikling
  • Aleksander Nervik, direktør produkt
  • Helene Midtskau, direktør IT og digital utvikling (konstituert)
  • Jorunn B. Øystese, juridisk direktør
  • Geir Heggem, økonomidirektør
  • Jorunn Rummelhoff, HR-direktør
  • Trond Pettersen, direktør kvalitet og sikkerhet

VPS har engasjert konsulentfirmaet Assessit til å bistå med rekrutteringen av ny direktør for IT og digital utvikling.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Audun Bø, adm. direktør VPS, tel. 951 64 092