Nye personvernregler fra 2018

EUs forordning for personvern blir norsk lov fra mai 2018.

Forordningen innebærer at det blir nye regler for personvern i Norge, som erstatter dagens personopplysningslov med forskrift. De nye reglene styrker rettighetene til personer som får sine personopplysninger registrert. Forordningen er kjent som GDPR – General Data Protection Regulation. VPS vil tilpasse sine systemer, rutiner og avtaler til de nye kravene til behandling av personopplysninger.