VPS er ett av tre selskaper i Oslo Børs VPS-konsernet. Konsernet tilbyr og utvikler koordinerte og attraktive markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap og oppgjør for verdipapirer i Norge, markedsdata og internettløsninger.

Oslo Børs VPS Holding er et resultat av fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding som fant sted i november 2007. Etter fusjonen nyter VPS godt av et samarbeid på tvers av konsernet, hvor VPS, som verdipapirsentral, står for levering av oppgjørs- og registreringstjenestene.

Oslo Børs VPS Holding ASA eier 100 prosent av aksjene i Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA og Oslo Market Solutions AS.

I juni 2013 kjøpte VPS 100% av aksjene i Evolution AB, et svensk programvareselskap som som tilbyr software til selskaper innen kapitalforvaltning, private banking og fondsforvaltning. I 2018 ble seksjon Fond skilt ut fra VPS og slått sammen med Evolution AB.  Det nye selskapet, som er et 100% eid datterselskap av VPS, fikk navnet Centevo AB.

VPS eier også 50% av aksjene i FinansNettNorge AS (FNN) som er et moderne kommunikasjonsnett med linjer til både Stockholm og London.