26.06.2020

SRD II – Maler Shareholder Identification Disclosure

Ny versjon av templates er nå lagt ut på vps.no

Les mer

27.05.2020

Information regarding VPS Penalty Regime

On July 23, 2014, the EU adopted Regulation No. 909/2014, Central Securities Depository Regulation (CSDR), aiming to harmonise the securities settlement and CSD regulations in the EU.

Les mer

18.05.2020

Nytt regelverk på høring

Euronext VPS legger i dag ut på høring forslag til nytt VPS’ Regelverk for henholdsvis CSD-linker og sekundærinnførte fond. Euronext VPS ber om høringsinstansenes eventuelle merknader innen tirsdag 9. juni 2020.

Les mer

24.04.2020

Euronext kjøper VP Securities

Euronext kunngjorde i går anskaffelsen av ca 70% av aksjekapitalen i den danske verdipapirsentralen, VP Securities.

Les mer

18.03.2020

Euronext VPS’ update on the COVID-19 situation in week 12

In light of the ongoing pandemic, we would like to reassure our customers and cooperating bodies that Euronext VPS have implemented necessary measures in order to remain operational and deliver the same level of quality our customers are used to.

Les mer

12.03.2020

COVID-19: We are taking proportionate measures

The COVID-19 situation has changed in Norway, and the number of confirmed cases of COVID-19 has increased over the last few days.

Les mer

10.03.2020

Regionmøte i Oslo er utsatt

I lys av den siste tids uro knyttet til Coronaviruset (COVID-19), samt tilbakemeldinger fra våre kunder har vi valgt å utsette det planlagte Regionsmøtet i Oslo førstkommende torsdag.

Les mer

09.03.2020

Kildeskatt på renter foreslått bare for nærstående foretak

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til kildeskatt på renter og royalty mv. Kildeskatten på renter foreslås begrenset til rentebetalinger til nærstående foretak i lavskatteland.

Les mer

16.02.2020

SRDII services from Euronext VPS

SRD II regulation in the Norwegian market is about to be decided upon. Euronext VPS is in the process of developing services ensuring that issuers and intermediaries will be able to meet the requirements from the new regulation.

Les mer

16.02.2020

Market activity 2019 and plans 2020

Euronext VPS had a positive development throughout 2019 and had a growth in all key areas. We continue to experience an increased interest from larger international institutions to establish a more direct model to the Norwegian infrastructure.

Les mer

23.01.2020

VPS har fastsatt endringer i Regelverk og Standardvilkår for å gjennomføre GDPR

VPS og kontoførerne har felles behandlingsansvar for behandling av personopplysninger i registreringsvirksomheten. Ansvarsfordelingen mellom VPS og kontoførerne er fastsatt i Regelverk og Standardvilkår. VPS har på bakgrunn av GDPR gjort endringer i ansvarsreguleringen. Endringene trer i kraft 17. februar 2020.

Les mer

23.12.2019

Central Securites Depositories Act enters into force

The new Central Securities Depositories Act which implements the CSDR enters into force 1 January 2020.

Les mer

29.10.2019

Program Post Trade Norway 2019

Vennligst se lenke for årets program

Les mer

10.10.2019

Påminnelse – Post Trade Norway 2019

Det er fremdeles ledige plasser til årets konferanse. Årets program er meget spennende og kan leses i lenken under.

Les mer

09.07.2019

Her kan du bestille Legal Entity Identifier (LEI)

Alle nye utstedere som skal registreres i VPS må ha en LEI fra 29. mars 2017.

Les mer

26.06.2019

CSDR – Status June 2019 – The Norwegian reservation has been lifted

The Norwegian Parliament adopted a new law on Central Securities Depositories (CSDs) and on Securities Settlement, March15th 2019.

Les mer

03.06.2019

Siste korrigeringsdag for tilbakeføringer

VPS-systemet er åpent for tilbakeføringer av transaksjonstypene Megler-privat (FHPR) og Overførsler (KTKT) så sant verdipapiret ikke er involvert i en selskapshendelse (CA) i perioden mellom oppgjørsdato og tilbakeføringsdato.

Les mer

20.05.2019

Euronext aksjonærer støtter oppkjøpet av Oslo Børs VPS

På generalforsamling i Amsterdam 16. mai stemte aksjonærene i Euronext enstemmig for kjøpet av opptil 100% av aksjene i Oslo Børs VPS.


Les mer

22.03.2019

Til høringsinstansene

VPS legger i dag ut på høring forslag til nytt VPS’ Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester.

Les mer

15.03.2019

Lansering av en tredje oppgjørssyklus i VPS i dag!

I dag gjennomførte VPS for første gang i historien tre oppgjør på en dag.

Les mer