10.12.2018

VPO Jul og nyttår 2018

Åpningstider jul og nyttår 2018

Kundeservice
Romjulen 08.00 – 16.00

Resepsjonen:
Romjulen 08.00 – 14.00

27.09.2018

Reglene om oppgjørsdisiplin er nå publisert

Les mer

28.08.2018

Tjenesten VPS Issuer Services utvides med flere selskapshendelser samt mer informasjon om selskapene

Sommeren 2018 har vært produktiv og VPS har nå utvidet VPS Issuer Services med en fersk liste over ny funksjonalitet. Prosjektet har hele tiden siktet på å minst erstatte VPS Foretakstjenester ila 2018. Men med funksjonaliteten vi nå lanserer, basert på tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere i prosjektet (pilot utstedere samt kontoførere), har vi også utvidet tjenesten ytterligere. Disse forklares nærmere under.

Les mer

27.07.2018

Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket

Høring vedrørende endringer i VPO NOK Regelverket i forbindelse med Hold & Release.

Les mer

26.06.2018

Når vil VPS få sin autorisasjon under CSDR?

Avgjørende for når VPS kan søke om autorisasjon er når CSDR inntas i EØS-avtalen og
norsk lov som gjennomfører implementeringen vedtas og trer i kraft.

Les mer

26.06.2018

Når vil VPS få sin autorisasjon under CSDR?

CSDR vil gjelde for VPS og det norske markedet, på samme måte som for resten av EU, når forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjøres til norsk lov.

Les mer

19.06.2018

Flere funksjoner tilgjengelig i VPS Issuer Services

Gjennom første og andre kvartal i 2018 har VPS utvidet tjenestene i applikasjonen VPS Issuer Services (VIS).

Les mer

15.05.2018

Endringer i VPO NOK Regelverket med virkning fra 18. juni 2018

Det vises til høringsbrev fra VPS av 4. juli 2017 angående endringer i VPO NOK regelverket.

Les mer

23.04.2018

Ny direktør for IT og digital utvikling i VPS

Ingvild Berlin Kalleberg er ansatt som ny direktør for IT og digital utvikling i VPS. Kalleberg kommer fra stillingen som programleder for Sykehuspartners satsing på informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring.

Les mer

16.03.2018

Kjenn dine eiere!

Mer enn 100 deltakere var tilstede på utstederseminaret som vi arrangerte sammen med DNB og Nordea i dag. Det var spennende og relevante temaer for både aksjeselskaper, rådgivere og kontoførere og vi fikk mange gode tilbakemeldinger.

Les mer

15.03.2018

Les vårt seneste nyhetsbrev

Vi gir deg aktuelle saker om hvem vi er og hva vi gjør.  Du vil få oppdatert informasjon om våre produkter i tillegg til å kunne lese om bl.a. seminarer som vi arrangerer. Har du hørt om aksjesparekonto eller VPS 2.0? Hvis ikke, oppfordrer vi deg til å abonnere på vårt nyhetsbrev hvor vi jevnlig gir deg oppdaterte nyheter.

Les mer

27.02.2018

Ny tjeneste fra VPS for utstedere av aksjer og egenkapitalbevis

VPS har startet utvikling av ny tjeneste for utstedere av aksjer og egenkapitalbevis. Den gamle tjenesten Foretakstjenester skal skiftes ut i løpet av 2018 og erstattes med VPS Issuer Services (VIS).

Les mer

21.02.2018

Ny hvitvaskingslov

Regjeringen la fredag 16. februar frem forslag til ny hvitvaskingslov. Det fremgår av pressemeldingen fra Finansdepartementet angående lovforslaget at dette bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger NOU 2015: 12 og NOU 2016: 27 og gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett.

Les mer

19.02.2018

Skatterapportering av aksjesparekonto i VPS

I over 30 år har VPS gjennomført skatterapportering av verdipapirer i Norge. Dette gir resultater.

Les mer

30.01.2018

Over 50 mrd. på aksjesparekonti

"Ferske tall fra VPS viser at svært mange sparere har kastet seg over produktet. Til nå er det åpnet 182.019 aksjesparekonti registrert hos VPS" skriver Finansavisen i en artikkel 26. januar 2018.

Les mer

09.01.2018

Ny ledergruppe i VPS

VPS har for tiden en gjennomgang av organisasjonen med tanke på å stå best mulig rustet til å møte utfordringene fremover. Som ledd i dette arbeidet er det gjort endringer i selskapets ledergruppe.

Les mer

18.12.2017

Overgangsregel for aksjesparekonto er utvidet til 2018

Da aksjesparekontoen (ASK) ble introdusert i år, vedtok myndighetene at alle som eier aksjer og aksjefond kan flytte sin eksisterende beholdning til en ASK-konto uten å måtte realisere gevinst.

Les mer

01.12.2017

VPO Jul og nyttår 2017

Åpningstider jul og nyttår 2017

Kundeservice
Romjulen 08.00 – 16.00

Resepsjonen:
Romjulen 08.00 – 14.00

Jul og nyttår 2017 (pdf, 631 KB)

20.10.2017

VPS and Swift build closer links

Verdipapirsentralen ASA will reinforce its connectivity to SWIFT, which could make a shift in transaction volume to SwiftNet from other networks.

Les mer

13.10.2017

Mer enn 100.000 aksjesparekonti er åpnet i VPS

Vi ser allerede nå at det er åpnet over 100.000 aksjesparekonti (ASK-konti) i VPS. VPS opplever at antallet har økt jevnt og trutt over de 6 ukene hvor ordningen har eksistert i markedet.

Les mer