09.07.2019

Her kan du bestille Legal Entity Identifier (LEI)

Alle nye utstedere som skal registreres i VPS må ha en LEI fra 29. mars 2017.

Les mer

26.06.2019

CSDR – Status June 2019 – The Norwegian reservation has been lifted

The Norwegian Parliament adopted a new law on Central Securities Depositories (CSDs) and on Securities Settlement, March15th 2019.

Les mer

03.06.2019

Siste korrigeringsdag for tilbakeføringer

VPS-systemet er åpent for tilbakeføringer av transaksjonstypene Megler-privat (FHPR) og Overførsler (KTKT) så sant verdipapiret ikke er involvert i en selskapshendelse (CA) i perioden mellom oppgjørsdato og tilbakeføringsdato.

Les mer

20.05.2019

Euronext aksjonærer støtter oppkjøpet av Oslo Børs VPS

På generalforsamling i Amsterdam 16. mai stemte aksjonærene i Euronext enstemmig for kjøpet av opptil 100% av aksjene i Oslo Børs VPS.


Les mer

22.03.2019

Til høringsinstansene

VPS legger i dag ut på høring forslag til nytt VPS’ Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester.

Les mer

15.03.2019

Lansering av en tredje oppgjørssyklus i VPS i dag!

I dag gjennomførte VPS for første gang i historien tre oppgjør på en dag.

Les mer

08.03.2019

CSDR – Status per March

The Norwegian parliament is in the process of adopting a new law on Central securities depositories (CSDs) and on Securities settlement. The Standing Committee on Finance and Economic Affairs has presented its proposal in Innst. 166 L (2018-2019) (https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-166l/). The new law implements CSDR (the European Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories) into Norwegian law. The new law will replace the current Securities register act of 5. July 2002 nr. 64.

Les mer

05.03.2019

Regionmøter 2019

VPS og Centevo er i stor utvikling. I lys av dette har vi valgt å dele årets program i to.  

Les mer

27.09.2018

Reglene om oppgjørsdisiplin er nå publisert

Les mer

28.08.2018

Tjenesten VPS Issuer Services utvides med flere selskapshendelser samt mer informasjon om selskapene

Sommeren 2018 har vært produktiv og VPS har nå utvidet VPS Issuer Services med en fersk liste over ny funksjonalitet. Prosjektet har hele tiden siktet på å minst erstatte VPS Foretakstjenester ila 2018. Men med funksjonaliteten vi nå lanserer, basert på tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere i prosjektet (pilot utstedere samt kontoførere), har vi også utvidet tjenesten ytterligere. Disse forklares nærmere under.

Les mer

27.07.2018

Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket

Høring vedrørende endringer i VPO NOK Regelverket i forbindelse med Hold & Release.

Les mer

26.06.2018

Når vil VPS få sin autorisasjon under CSDR?

Avgjørende for når VPS kan søke om autorisasjon er når CSDR inntas i EØS-avtalen og
norsk lov som gjennomfører implementeringen vedtas og trer i kraft.

Les mer

26.06.2018

Når vil VPS få sin autorisasjon under CSDR?

CSDR vil gjelde for VPS og det norske markedet, på samme måte som for resten av EU, når forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjøres til norsk lov.

Les mer

19.06.2018

Flere funksjoner tilgjengelig i VPS Issuer Services

Gjennom første og andre kvartal i 2018 har VPS utvidet tjenestene i applikasjonen VPS Issuer Services (VIS).

Les mer

15.05.2018

Endringer i VPO NOK Regelverket med virkning fra 18. juni 2018

Det vises til høringsbrev fra VPS av 4. juli 2017 angående endringer i VPO NOK regelverket.

Les mer

23.04.2018

Ny direktør for IT og digital utvikling i VPS

Ingvild Berlin Kalleberg er ansatt som ny direktør for IT og digital utvikling i VPS. Kalleberg kommer fra stillingen som programleder for Sykehuspartners satsing på informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring.

Les mer

16.03.2018

Kjenn dine eiere!

Mer enn 100 deltakere var tilstede på utstederseminaret som vi arrangerte sammen med DNB og Nordea i dag. Det var spennende og relevante temaer for både aksjeselskaper, rådgivere og kontoførere og vi fikk mange gode tilbakemeldinger.

Les mer

15.03.2018

Les vårt seneste nyhetsbrev

Vi gir deg aktuelle saker om hvem vi er og hva vi gjør.  Du vil få oppdatert informasjon om våre produkter i tillegg til å kunne lese om bl.a. seminarer som vi arrangerer. Har du hørt om aksjesparekonto eller VPS 2.0? Hvis ikke, oppfordrer vi deg til å abonnere på vårt nyhetsbrev hvor vi jevnlig gir deg oppdaterte nyheter.

Les mer

27.02.2018

Ny tjeneste fra VPS for utstedere av aksjer og egenkapitalbevis

VPS har startet utvikling av ny tjeneste for utstedere av aksjer og egenkapitalbevis. Den gamle tjenesten Foretakstjenester skal skiftes ut i løpet av 2018 og erstattes med VPS Issuer Services (VIS).

Les mer

21.02.2018

Ny hvitvaskingslov

Regjeringen la fredag 16. februar frem forslag til ny hvitvaskingslov. Det fremgår av pressemeldingen fra Finansdepartementet angående lovforslaget at dette bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger NOU 2015: 12 og NOU 2016: 27 og gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett.

Les mer