20.10.2017

VPS and Swift build closer links

Verdipapirsentralen ASA will reinforce its connectivity to SWIFT, which could make a shift in transaction volume to SwiftNet from other networks.

Les mer

13.10.2017

Mer enn 100.000 aksjesparekonti er åpnet i VPS

Vi ser allerede nå at det er åpnet over 100.000 aksjesparekonti (ASK-konti) i VPS. VPS opplever at antallet har økt jevnt og trutt over de 6 ukene hvor ordningen har eksistert i markedet.

Les mer

06.10.2017

Audun Bø begynte som administrerende direktør i VPS mandag 2. oktober

Audun Bø (født 1962) kommer fra stillingen som konserndirektør for Produkt og marked i Eika. Tidligere har han vært direktør i Orkla Financial Investments og daglig leder for Orkla Finans i syv år.

Les mer

11.09.2017

Individuell pensjonssparing med skattefradrag

I ny individuell pensjonssparing (IPS) vil investorene kunne spare inntil 40.000 kroner årlig. Dette er et produkt som får betydning for sparing, og skattefordelen vil bli betydelig (24 prosent). Ordningen vil tre i kraft i løpet av november 2017 med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Les mer

08.09.2017

VPS Nyhetsbrev – spesialutgave aksjesparekonto

Aksjesparekonto – VPS tilbyr nye og spennende løsninger

VPS har i 10 år arbeidet for å etablere en aksjespareordning for privatpersoner i det norske markedet. Endelig har vi lykkes og vi ser for oss spennende tider i sparemarkedet etter at startskuddet for aksjesparekontoen gikk 1. september, sier Sveinung Dyrdal, direktør Marked, forretningsutvikling og produksjon i VPS. Videre kan han informere om at det nå, en knapp uke etter oppstart, er åpnet over 45.000 aksjesparekonti i VPS.

Les mer

06.09.2017

Over halvparten av tilbyderne av aksjesparekonto valgte VPS’ totalløsninger

Aksjesparekontoen ble lansert 1. september, og vi er stolte av å meddele at i en tøff konkurranse har over halvparten av tilbyderne valgt våre totalløsninger. Blant disse er noen av Norges største aktører i verdipapirmarkedet.

Les mer

28.08.2017

Aksjesparekontoen lanseres 1. september – VPS er klar!

VPS har opplevd stor interesse for de løsninger og tjenester som vi har utviklet til den nye aksjesparekontoen som lanseres 1. september. Det er et overveiende flertall av tilbyderne som har valgt våre skreddersydde løsninger for banker, verdipapirforetak og fondsforvaltere.

Les mer

18.08.2017

De store aksjekveldene 2017

De store Aksjekveldene er arrangert av AksjeNorge i samarbeid med VPS. Vi vil som vanlig ha stand på alle arrangementene, og vi oppfordrer alle til å kontakte oss for en hyggelig prat om aktuelle temaer som f.eks. den nye aksjesparekontoen.

Les mer

29.06.2017

EU knytter børsnoterte selskaper tettere sammen med sine aksjonærer

EU har nylig vedtatt nye regler som stiller krav til at aksjonærer skal kunne utøve sine aksjonærrettigheter, til åpenhet mellom selskap og investorer, og til aksjonærenes innflytelse på selskapene på enkelte områder. Endringene finnes i direktiv om aksjonærrettigheter. De nye reglene vil gjelde i EU fra juni 2019. Det er usikkert når direktivet vil bli gjennomført i norsk rett.

Les mer

27.06.2017

Will all Nordic CSDs survive?

Nordic Post Trade er en av de viktigste nordiske konferansene som arrangeres for verdipapirbransjens mid og back office. Konferansen tiltrekker seg ledende eksperter og aktører innen post-trade for å diskutere utfordringene for bransjens fremtid i Norden. Sveinung Dyrdal representerte VPS på årets konferanse i København i mai, hvor han deltok i en paneldebatt på engelsk med følgende tema: Will all Nordic CSDs survive?

Les mer

23.06.2017

VPS presenterer ny logo

Etter mange år i samme drakt var det på tide med en fornyelse, og 15. juni lanserte vi vår nye logo.

Les mer

07.06.2017

Nye personvernregler fra 2018

EUs forordning for personvern blir norsk lov fra mai 2018.

Les mer

09.05.2017

Audun Bø ny administrerende direktør for VPS

Audun Bø (54) er ansatt som ny administrerende direktør for VPS. Han tiltrer stillingen senest 1. desember 2017.

Les mer

06.04.2017

VPS samler fonds- og kapitalforvaltningstjenestene i et datterselskap

VPS slår sammen forretningsområde Fond med datterselskapet Evolution. Hensikten er å etablere en samlet enhet som skal skape vekst gjennom å levere etterspurte tjenester til fonds- og kapitalforvaltningsselskaper raskere og mer effektivt enn selskapene kan hver for seg.

Les mer

04.04.2017

Aksjesparekonto – VPS’ første levering 29. mars 2017

Finansdepartementet har sendt ut "Høringsnotat - Forslag til forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto". Etter gjennomlesning av notatet, er det vår vurdering at de forutsetninger som VPS har lagt til grunn for utvikling av løsninger og tjenester for aksjesparekonto er i overensstemmelse med det som foreslås fra departementet.

Les mer

27.03.2017

Informasjonsmøte om Aksjesparekonto

VPS, AksjeNorge og Skattedirektoratet inviterer aktører i verdipapirbransjen til et informasjonsmøte om den nye Aksjesparekontoen.

Les mer

22.03.2017

Her kan du skaffe Legal Entity Identifier (LEI)

Alle nye utstedere som skal registreres i VPS må ha en LEI fra 29. mars 2017

Les mer

07.02.2017

Ustabilitet i VPS Investortjenester

VPS har for tiden ustabilitet i VPS Investortjenester. Enkelte investorer opplever å ikke kunne logge seg inn på tjenesten. Vi jobber med å løse problemet og kommer tilbake med ny melding når problemet er løst.

02.02.2017

VPS utvikler løsninger for aksjesparekonto

Et av formålene med aksjesparekonto da den ble lansert i Statsbudsjettet, er å gjøre det enklere og mer gunstig for private sparere å omfordele sparemidler i aksjer og aksjefond, og på den måten bidra til at disse i større grad investerer i aksjer og aksjefond.

Les mer

18.01.2017

VPS deltar i utviklingen av blockchainløsning for internasjonal sikkerhetsstillelse

VPS er en av fire verdipapirsentraler som i samarbeid med Deutsche Börse skal utvikle en prototype blockchainløsning for internasjonal sikkerhetsstillelse.

Les mer