En cookie er en tekstfil som lastes inn eller lagres i minnet på din maskin fra en nettside. Formålet med cookies er å holde brukeren pålogget på nettsiden og å gi brukeren en bedre opplevelse av nettsiden.

Det finnes tre ulike typer cookies: persistent og session. I tillegg kan «local storage» brukes, for samme formål. Hvis du ikke ønsker å akseptere bruken av cookies, kan du justere sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Nettsiden vil da ikke fungere som den skal.

Krav til nettleser
For å benytte VPS nettsider må du bruke en av følgende nettlesere:
• Chrome og Firefox: To versjoner tidligere enn siste versjon
• Internet Explorer 11 og nyere
• Safari 9 og nyere

Det er bestandig best å ha den siste versjonen av nettleseren din installert. Det gir best funksjonalitet og sikkerhet når du surfer.

Disse Cookies benyttes på vps.no:

Cookie Purpose
LastMRH_Session For security purposes
F5_* (multiple) Used by infrastructure to control sessions
MRHSequence Cookie is used to keep the version of a set of cookies
MRHSession Keeps the user logged in.
MRHSHint cookie is used to carry information for SharePoint ActiveX controls.
XSRF-TOKEN Security cookie
Curlang Used for language settings
JSESSIONID Cookie used for session ID
5d6bb8402dae1b8363504661c68787a Cookies in this format is application specific to control appilication flow.
F5_VPS_session ( vil endre navn) Used to control application flow.
VIPlanguage Used for language settings