Dato

Tallene gjelder for den angitte oppgjørsdagen og blir oppdatert hver dag etter at Oppgjør 3 er gjennomført (ca kl. 15.00).

Oppgjørsgrad

Oppgjørsgrad er den prosentandel av antall innmeldte oppgjørsinstruksjoner som blir gjort opp på den angitte oppgjørsdag.

Oppgjorte transaksjoner

Oppgjorte transaksjoner er det antall oppgjørsinstruksjoner som er gjort opp på den aktuelle oppgjørsdagen.

Verdi transaksjoner (NOK)

Verdi er bruttoverdien av de oppgjørsinstruksjoner som er gjort opp på den aktuelle oppgjørsdagen.