ECSDA – Foreningen for verdipapirsentraler i Europa

ECSDAECSDA representerer 40 nasjonale og internasjonale verdipapirsentraler i 37 europeiske land. Foreningen er et forum for europeiske verdipapirsentraler hvor man kan utveksle synspunkter og iverksette prosjekter av felles interesse. ECSDA tar sikte på å fremme en konstruktiv dialog mellom verdipapirsentraler, europeiske offentlige myndigheter og alle andre interessenter som ønsker å få et optimal regelverk for avregning og oppgjør av verdipapirer.

Les mer om ECSDA

 

 

T2S1_mediumT2S – Target2-Securities

T2S er den europeiske sentralbankens initiativ for harmonisering og integrasjon av verdipapiroppgjøret i Europa. VPS er positiv til å knytte seg til T2S på sikt.

Pressemelding 16.02.2012: VPS arbeider for tilknytning til T2S 

VPS’ brev til Den europeiske sentralbanken 11. september 2009:
T2S project in VPS (pdf, 251 kB)

 

 

ANNA – Association of National Numbering Agencies

ANNA1ANNA’s oppgave er å fremme, implementere, vedlikeholde og gjøre tilgjengelig standarder for verdipapirer og tilknyttede finansielle instrumenter på en ensartet måte.

Les mer om ANNA

 

 

AGC – The Association of Global Custodians

AGC1AGC består av en gruppe globale depotbanker som er store leverandører av oppgjørstjenester til institusjonelle investorer over hele verden. Foreningen ble stiftet i 1997, og søker primært å håndtere regulatoriske og markedsstrukturelle problemstillinger som er av felles interesse for globale depotbanker.

Les mer om AGC her

AGC gjennomfører en årlig undersøkelse for å innhente informasjon fra verdipapirsentraler over hele verden. Undersøkelsen blir gjort for å understøtte medlemmene i arbeidet med å møte reguleringskravene forbundet med U.S. Investment Company Act Rule 17f-7.

VPS deltar i undersøkelsen og har oppgitt all relevant informasjon om vår virksomhet.

Norway Questionnaire 2017-2018 (pdf, 326 kB)