Association of National Numbering Agencies’ oppgave er å fremme, implementere, vedlikeholde og gjøre tilgjengelig standarder for verdipapirer og tilknyttede finansielle instrumenter på en ensartet måte.

ANNA1Registrering og vedlikehold av internasjonale standarder under ANNA’s ansvar er vedtatt i henhold til regler og bestemmelser fastsatt av International Organization for Standardization (ISO). ISIN for land som ikke har egne National Numbering Agencies (NNA) kan få tildelt ISIN av Substitute Numbering Agencies (SNA).

De viktigste ISO-standardene som ANNA håndhever er ISO 6166 – ISIN (International Securities Identifications Number) og ISO 10962 – Classification of financial instruments (CFI).

ANNA sørger for at ISIN og CFI formidles til verdipapirmarkedet gjennom ANNA Service Bureau (ASB). ANNA har 122 medlemsland inkludert Norge. NNA for Norge er VPS, som tildeler ISIN og CFI-koder for samtlige norske finansielle instrumenter. VPS sender daglig informasjon om norske ISIN til en internasjonal server.

Les mer på nettsidene til ANNA