Kundeservice er en tjeneste som er tilrettelagt for banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap. Hovedoppgaven for Kundeservice er å hjelpe og rettlede disse kundene i bruk av VPS-systemet.

Kundeservice er åpent mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 16.00.

Les mer om VPS’ åpningstider

Dersom du har spørsmål av teknisk eller driftsmessig art som må avklares etter kl. 16.00 kan du kontakte vår produksjonsavdeling på telefon 22 63 53 00.