VPS har konsesjon som verdipapirregister i Norge etter Verdipapirregisterloven. VPS verdipapiroppgjørssystem VPO NOK er godkjent av Finanstilsynet etter Betalingssystemloven. Vår virksomhet reguleres av Finansdepartementet og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

VPS Regelverk for registrering av finansielle instrumenter (pdf, 346 kB)

VPO NOK Regelverk (pdf, 787 kB)

Avtale om registerførerautorisasjon (pdf, 798 kB)

LEI – Legal Entity Identifier

Den internasjonale ordningen, Global Legal Entity Identifier System, er etablert etter initiativ fra G20-landene og Financial Stability Board. LEI er en unik global 20 alfanumerisk kode. Denne brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet.

Implementering av Legal Entity Identifier (LEI) og jurisdiksjon er et krav bl.a. for

  • Utstedere
  • Oppgjørsdeltakere og Registerførere

En juridisk enhet kan kun ha én LEI og denne gjelder i hele verden.

Les mer om LEI

 

CPSS-IOSCO prinsipper for infrastruktur i finansielle markeder

I april 2012 fastsatte The Committee on payment and settlement systems (CPSS) og The international organisation of securities commissions (IOSCO) de nye Principles for financial market infrastructures. VPS gjennomførte en selvevaluering i forhold til disse prinsippene høsten 2013. Der oppnådde VPS beste score «Observed» mht 15 av de 19 prinsippene som er relevant for VPS. For 4 av prinsippene, Prinsipp 1, 13, 19 og 20 oppnådde VPS nest beste score “Broadly observed”.

Les mer om CPSS-IOSCO prinsippene

 

Code of conduct

Det pågår et omfattende arbeid i EU for harmonisering av det europeiske verdipapirmarkedet. VPS deltar i dette arbeidet og har undertegnet den såkalte Code of Conduct, European Code of Conduct for Clearing and Settlement, som ble utarbeidet i 2006.

Les mer om Code of conduct