Det pågår et omfattende arbeid i EU for harmonisering av det europeiske verdipapirmarkedet. VPS deltar i dette arbeidet og har undertegnet den såkalte Code of conduct, European Code of Conduct for Clearing and Settlement, som ble utarbeidet i 2006.

Code of conduct gir føringer for åpenhet om priser og valgfrihet for investor ved grensekryssende handel og oppgjør av verdipapirer. VPS oppfyller alle vilkår i avtalen og dokumenterer dette årlig i en oppdatert rapport.

De europeiske verdipapirsentraler har besluttet å lage en tabell og en veiledning for å forenkle sammenligningen av de enkelte verdipapirsentralers priser.

 

European Code of Conduct for Clearing and Settlement (pdf, 172 kB)

VPS conversion table (XLS, 83 kB)

VPS Prisliste og informasjon om prisendringer