Verdipapirsentralen ASA (VPS) ble stiftet i 1985, i forbindelse med at norske verdipapirer gikk over fra å være fysiske papirer til å bli elektroniske.

VPS er den eneste verdipapirsentralen i Norge, og leverer effektiv infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. Selskapet tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge – aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis, sertifikater og fondsandeler. Produktbredden er betydelig selv i internasjonal sammenheng.

VPS leverer sine tjenester til investorer og utstedere gjennom et nettverk av meglere, banker og forvaltningsselskaper. Det er disse, kontoførerne, som forvalter kunderelasjonene og som står for den daglige bruken av VPS-tjenestene.

I våre vedtekter vil du finne utfyllende detaljer om VPS.

 

Styre og ledelse i VPS