Audun Bø, administrerende direktør

Audun Bø (født 1962) tiltrådte som administrerende direktør i VPS 1. oktober 2017. Han kom fra stillingen som konserndirektør for Produkt og marked i Eika. Tidligere har Audun Bø vært direktør i Orkla Financial Investments og daglig leder for Orkla Finans i syv år. Før dette arbeidet han 15 år i bank hvorav de fem siste som konserndirektør og leder for DNB Markets. Audun Bø har vært styremedlem i VPS i perioden 2007-2017 og ledet styret det siste året. I tillegg er Audun styreleder i Centevo AB og styremedlem i Oslo Market Solutions AS og Pair AS. Bø er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen ved Gøteborgs Universitet og fra IMD Lausanne i Sveits.

Sveinung Dyrdal

Sveinung Dyrdal, direktør Kunde, salg og forretningsutvikling

Sveinung Dyrdal (født 1962) leder seksjon Kunde, salg og forretningsutvikling. Siden han startet i VPS i 2005, har han ledet Markedsseksjonen og seksjon Produkt og marked.  Han har også hatt ansvaret for strategiske kunder og produkter på konsernnivå. Han har variert erfaring fra lederstillinger i Kreditkassen og Nordea hvor han blant annet hadde stillingen som Global Head of Custody Services i perioden 2000 – 2005. Dyrdal er utdannet Diplom Markedsøkonom fra BI.

Aleksander Nervik

Aleksander Nervik, direktør Produkt

Aleksander Nervik (født 1979) leder seksjon Produkt. Han har tidligere vært leder for Verdipapirtjenester siden juni 2016 og Investor- og Utstedertjenester i perioden 2011 – 2016. Fra han startet i VPS i 2007 har han vært sentral innen forretningsutvikling og har hatt ansvar for utviklingen av en rekke bransjeløsninger i verdipapirmarkedet. Han ledet produktavdelingen i VPS fra 2010-2011 og har en bred operativ erfaring i tillegg til erfaring som kunde- og markedsansvarlig, fagansvarlig og prosjektleder.  Nervik er sivil markedsfører fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering innen nettverksmarkedsføring og relasjonsmarkedsføring.

Ingvild Berlin Kalleberg, direktør IT og digital utvikling

Ingvild Berlin Kalleberg (født 1975) leder seksjon IT og digital utvikling. Kalleberg har jobbet som programleder og hatt ulike direktørstillinger i Sykehuspartner HF, samt 9 år i Basefarm AS.
Kalleberg er Cand.scient i informatikk fra Universitetet i Oslo

Christian A. Viken, direktør Kundeopplevelse og analyse

Christian Viken (født 1985) tiltrådte stillingen som direktør Kundeopplevelse og analyse 4. juli 2018.
Han kom fra stillingen som konsernanalytiker i Eika Gruppen, med kompetanse og innsikt fra forskjellige forretningsmodeller og bransjer innen sektoren bank og finans.
Han har jobbet med regnskap og økonomi, forretnings- og kundeorientert arbeid i forskjellige fagmiljøer, samt strategisk bruk av data og innsikt i analyse- og salgsarbeid.
Viken er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Jorunn Blindheim Øystese

Jorunn B. Øystese, direktør Juridisk/Compliance

Jorunn Blindheim Øystese (født 1968) har vært Juridisk direktør og Compliance Officer for VPS siden 2010. Fra samme tidspunkt har hun vært en del av VPS’ Ledergruppe. Før hun begynte i VPS i 2007, arbeidet hun 10 år i Finansdepartementets Finansmarkedsavdeling hvor hun arbeidet med regulering av finansmarkedene. Fra 1994 til 2007 arbeidet hun hos Oljeskattekontoret. Øystese er Cand. Jur. fra Universitetet i Bergen.

Jorunn Rummelhoff

Jorunn Rummelhoff, direktør HR og stab

Jorunn Rummelhoff (født 1965) ble ansatt i VPS i oktober 2016. Hun kommer fra stillingen som HR leder i Oslo tingrett hvor hun også i en periode var direktør.  Tidligere arbeidet hun 27 år i DNB, blant annet som banksjef og  senior rådgiver i HR Center of Exellence hvor hun hadde ansvar for leder- og talentutvikling i konsernet. Jorunn Rummelhoff har Master of Management utdannelese fra BI.

 

Geir Heggem, økonomidirektør

Geir Heggem (født 1968) leder økonomiseksjonen. Han har vært ansatt i Oslo Børs VPS siden 1997 og har fungert som økonomidirektør i konsernet siden 2001. Heggem er utdannet siviløkonom fra BI og er statsautorisert revisor.

Trond-Pettersen

Trond Pettersen, direktør Kvalitet og sikkerhet

Trond Pettersen (født 1970) begynte i VPS i 2001 som javautvikler. I 2005 ble han leder for en systemutviklingsavdeling, en rolle han hadde frem til 2010. Fra 2010 til 2016 har Trond Pettersen vært personalsjef i VPS. Pettersen er utdannet sivilingeniør fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han har teknisk spesialisering i datateknikk. Før han begynte i VPS var Pettersen konsulent hos TietoEnator Consulting.  Trond Pettersen gikk inn i ledergruppen i VPS i juni 2016.