Audun Bø, administrerende direktør

Audun Bø (født 1962) tiltrådte som administrerende direktør i VPS 1. oktober 2017. Han kom fra stillingen som konserndirektør for Produkt og marked i Eika. Tidligere har Audun Bø vært direktør i Orkla Financial Investments og daglig leder for Orkla Finans i syv år. Før dette arbeidet han 15 år i bank hvorav de fem siste som konserndirektør og leder for DNB Markets. Audun Bø har vært styremedlem i VPS i perioden 2007-2017 og ledet styret det siste året. I tillegg er Audun styreleder i Centevo AB og styremedlem i Oslo Market Solutions AS og Pair AS. Bø er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen ved Gøteborgs Universitet og fra IMD Lausanne i Sveits.

Sveinung Dyrdal

Sveinung Dyrdal, direktør Kunde og salg

Sveinung Dyrdal (født 1962) leder seksjon Kunde, salg og forretningsutvikling. Siden han startet i VPS i 2005, har han ledet Markedsseksjonen og seksjon Produkt og marked.  Han har også hatt ansvaret for strategiske kunder og produkter på konsernnivå. Han har variert erfaring fra lederstillinger i Kreditkassen og Nordea hvor han blant annet hadde stillingen som Global Head of Custody Services i perioden 2000 – 2005. Dyrdal er utdannet Diplom Markedsøkonom fra BI.

Kristine Bastøe, direktør Produkt

Kristine Bastøe (født 1976) begynte i VPS 1. juni 2019 som leder av seksjonen Produkt. Hun kommer fra Ernst & Young, der hun ledet et rådgivningsteam innen Financial Services. Kristine har jobbet som konsulent og prosjekt-/programleder innen kapitalforvaltning og bank siden 2010, med fokus på komplekse transformasjonsprosjekter. I perioden 2001-2010 var hun ansatt i Eksportfinans ASA, der hun arbeidet som risikoanalytiker, fundinganalytiker og porteføljeforvalter samt deltok i større prosjekter. Kristine er utdannet sivilingeniør i matematikk ved NTNU. Hun har AFA-studiet ved NHH/NFF.

Ingvild Berlin Kalleberg, direktør IT og digital utvikling

Ingvild Berlin Kalleberg (født 1975) leder seksjon IT og digital utvikling. Kalleberg har jobbet som programleder og hatt ulike direktørstillinger i Sykehuspartner HF, samt 9 år i Basefarm AS.
Kalleberg er Cand.scient i informatikk fra Universitetet i Oslo

Christian A. Viken, direktør Kundeopplevelse og analyse

Christian Viken (født 1985) tiltrådte stillingen som direktør Kundeopplevelse og analyse 4. juli 2018.
Han kom fra stillingen som konsernanalytiker i Eika Gruppen, med kompetanse og innsikt fra forskjellige forretningsmodeller og bransjer innen sektoren bank og finans.
Han har jobbet med regnskap og økonomi, forretnings- og kundeorientert arbeid i forskjellige fagmiljøer, samt strategisk bruk av data og innsikt i analyse- og salgsarbeid.
Viken er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Jorunn Blindheim Øystese

Jorunn B. Øystese, direktør Juridisk

Jorunn Blindheim Øystese (født 1968) har vært Juridisk direktør og Compliance Officer for VPS siden 2010. Fra samme tidspunkt har hun vært en del av VPS’ Ledergruppe. Før hun begynte i VPS i 2007, arbeidet hun 10 år i Finansdepartementets Finansmarkedsavdeling hvor hun arbeidet med regulering av finansmarkedene. Fra 1994 til 2007 arbeidet hun hos Oljeskattekontoret. Øystese er Cand. Jur. fra Universitetet i Bergen.

Jorunn Rummelhoff

Jorunn Rummelhoff, direktør HR og stab

Jorunn Rummelhoff (født 1965) ble ansatt i VPS i oktober 2016. Hun kommer fra stillingen som HR leder i Oslo tingrett hvor hun også i en periode var direktør.  Tidligere arbeidet hun 27 år i DNB, blant annet som banksjef og  senior rådgiver i HR Center of Exellence hvor hun hadde ansvar for leder- og talentutvikling i konsernet. Jorunn Rummelhoff har Master of Management utdannelese fra BI.

 

Geir Heggem, økonomidirektør

Geir Heggem (født 1968) leder økonomiseksjonen. Han har vært ansatt i Oslo Børs VPS siden 1997 og har fungert som økonomidirektør i konsernet siden 2001. Heggem er utdannet siviløkonom fra BI og er statsautorisert revisor.

Stian Sviggum, direktør Risikostyring

Stian Sviggum (født 1975) begynte i VPS 1. mai 2019 som Chief Risk Officer. Han kommer fra stillingen som direktør i PwC der han var i seks år og ledet et team for enterprise risk management. I perioden 2010 til 2013 var han i NBIM hvor han arbeidet med operasjonell risiko og internkontroll. Han har også erfaring som konsulent i Aon og Holte Consulting, og har vært prosjektleder i IT-infrastruktur prosjekter i Hewlett-Packard. Stian er utdannet sivilingeniør i fysikk ved NTNU.