VPS har et unikt grunnlag for å lage statistikk og uttrekk av de data om verdipapirer som er registrert i verdipapirregisteret og på verdipapirkonti.

Vi produserer jevnlig  tallmateriale med oversikt over de verdipapirer som er registrert i VPS og hvem som investerer i verdipapirene.

 

Operasjonelle nøkkeltall for VPS

Nokkeltall VPS 2019 Q1

 

Registrert i VPS pr. 31.12

Statistikk for verdipapirer registrert i VPS pr. 31.12 hvert år som viser antall eiere og markedsverdi fordelt på nordmenn, foretak og utenlandske eiere. Statistikken omfatter alle verdipapirer registrert i VPS, dvs. obligasjonslån, sertifikatlån, aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler tilbake til 2008.

Registrert i VPS 2009 2018 (pdf, 483 kB)

 

Utlendingers handel

Statistikken viser den prosentvise andel av verdien av handler på Oslo Børs, der minst en av partene er et utenlandsk meglerforetak, og den prosentvise andel av verdien av utenlandske investorers handler gjort opp i VPS’ Oppgjørssystem. Oppdateres hver måned.

Utlendingers handler siste måned

 

Eierfordeling i børsnoterte selskap

Statistikken viser eierfordelingen i børsnoterte selskap (aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs). Eierfordelingen viser månedlig status fra og med 31. desember 2000 til og med siste månedsskifte. Statistikken er oppdelt i børslister. Oppdateres hver måned.

Se statistikken

 

Personstatistikk

Selskapene på Oslo Børs eies av utlendinger, norske private og offentlige virksomheter, og norske privatpersoner. VPS presenterer her de siste års utvikling når det gjelder antall og verdi av hva norske kvinner og menn eier av aksjer og egenkapitalbevis, samt aldersfordeling og hvor i landet de bor.

Se statistikken