Det finnes mange aktører i verdipapirmarkedet, både i Norge og internasjonalt. Vi presenterer her nettsidene til noen av de mest sentrale aktørene, hvor du blant annet vil finne informasjon om hvilken posisjon de har i markedet.