Ønsker du å motta investormeldinger per brevpost i stedet for elektronisk?

Fra 19. september er standard utsendelsesmetode for investormeldinger fra VPS elektronisk. Varsel om ny investormelding i VPS Investortjenester vil etter denne datoen sendes per e-post.

Du må selv velge for hvilke konti du ønsker å motta investormeldinger som brevpost. Her følger en liten guide til hvordan du velger distribusjonsmetode.

Slik velger du meldinger per brevpost

  1. Logg på VPS Investortjenester
  2. Klikk Min VPS-Konto > Kontotilpasninger
  3. Fjern krysset for de konti hvor du ikke ønsker elektroniske meldinger. Du vil i stedet motta meldingene per brevpost. Under samkonvoluttering velger du hvor ofte du vil motta konvolutter med meldinger.
  4. Trykk Lagre endringer

 

Slik velger du elektroniske meldinger (standard valg)

  1. Logg på VPS Investortjenester
  2. Klikk Min VPS-Konto > Kontotilpasninger
  3. Kryss av for de meldingene du ønsker å motta elektronisk. Ønsker du alle investormeldinger elektronisk velger du Jeg vil ha alle investormeldinger fra VPS Elektronisk..
  4. Trykk Lagre endringer

 

Selv om du velger å motta investormeldinger per brevpost, vil du fortsatt finne dem tilgjengelig i VPS Investortjenester.