For å bli deltaker i VPO NOK må kunden signere en oppgjørsavtale.

Ved å inngå oppgjørsavtale tiltrer kunden VPS Regelverk og VPS Standardvilkår samt VPO NOK Regelverket. I tillegg må det foreligge en likviditetserklæring fra en likviditetsbank som har konto i Norges Bank for deltakere som ikke selv er likviditetsbank.

Opptak som deltaker i VPO NOK besluttes av VPS på bakgrunn av søknad og etter de regler som fremgår av VPO NOK Regelverket.

 

Tjenester for oppgjørsdeltakere

 

VPS Oppgjørsinfo

VPS Oppgjørsinfo er en tjeneste spesielt utviklet for verdipapirforetak og oppgjørsagenter som er deltagere i det sentrale verdipapiroppgjøret. Likviditetsbanker og kapitalforvaltere kan også benytte tjenesten i sitt daglige arbeid.

VPS Foretak

VPS Foretak er en tjeneste for kontoførere og tilretteleggere som utfører oppgaver på vegne av selskaper. Tjenesten gir tilgang til informasjon om verdipapirer registrert i VPS og forenkler gjennomføringen av selskapshendelser som emisjoner, videresalg og oppkjøp.

 

Meldingsformidling ISO 15022

VPS bruker en internasjonal standard for transaksjonsutveksling innen verdipapirsektoren, ISO 15022. For deltakere i oppgjørssystemet betyr dette at de kan benytte den samme standard i sin kommunikasjon med sine kunder og VPS.

 

Alle tjenester for oppgjørsdeltakere