Det fremgår av VPO NOK Regelverket punkt 4.2 at VPS ved endringer i VPO NOK Regelverket skal konsultere interesseorganisasjoner som representerer en ikke ubetydelig del av deltakerne, samt sentrale motparter som er deltakere i VPO NOK.

Hvilke sentrale motparter som er deltakere i VPO NOK fremgår av listen som det er link til nedenfor. Interesseorganisasjoner som representerer en ikke ubetydelig del av deltakerne er Finans Norge og Verdipapirforetakenes Forbund.