Oppgjøret i VPO gjøres etter en fast rullerende syklus, normalt to dager etter handelsdag (S = T + 2). Det er imidlertid anledning til å avtale en kortere eller lengre oppgjørsperiode.

VPS har tre oppgjør per døgn:

• Oppgjør 1 – ca. kl. 06:00 (frist for innmelding er kl. 20:00 siste handelsdag før oppgjørsdag)
• Oppgjør 2 – ca. kl. 12:00 (frist for innmelding er kl. 12:00)
• Oppgjør 3 – ca. kl. 14:30 (frist for innmelding er kl. 14:15)

Siste frist for innmelding av handler med oppgjør samme dag er kl. 14:15

Oppgjør 1:
kl. 06:00 Oppgjør 1 starter
kl. 06:30 Bokføring gjennomført
kl. 06:45 Alle prosesserte meldinger samt MT598 Sluttmelding sendt

Oppgjør 2:
kl. 12:00 Oppgjør 2 starter. Oppgjørsinstruksjoner som skal delta i oppgjør 2 må være mottatt innen kl. 12:00
kl. 12:15 Bokføring gjennomført
kl. 12:30 Alle prosesserte meldinger samt MT598 Sluttmelding sendt

Oppgjør 3:
kl. 14:15 Oppgjør 3 starter. Oppgjørsinstruksjoner som skal delta i oppgjør 3 må være mottatt innen kl. 14:15
14:15 – 14:30 VPS sender ut likviditetsprognoser og push-meldinger til oppgjørsdeltakere dersom det er behov for tilleggslikviditet. Både oppgjørsdeltaker som mangler likviditet og dennes likviditetsbank vil kunne motta push-meldinger
14:30 VPS gjennomfører avregningen.
14:50 Bokføring gjennomført
15:05 Alle prosesserte meldinger samt MT598 Sluttmelding sendt

Kjøring av likviditetsprognoser
VPS vil kjøre ut likviditetsprognoser for oppgjør 1 på følgende tidspunkter:
15:30, 16:15, 19:15, 21:15

Likviditetsbehov oppgjørsdeltaker

En oppgjørsdeltaker må stille til rådighet for verdipapiroppgjøret både nødvendige verdipapirer og tilstrekkelig likviditet til å dekke de handelsinstruksjoner som er meldt inn til oppgjør. Frist for å melde inn tilleggslikviditet til oppgjør 1 neste dag innen kl. 20:00 kvelden før. Frist for å melde inn tilleggslikviditet til oppgjør 3 er innen kl. 14:30 på oppgjørsdag. VPS har to spørretransaksjoner som oppgjørsdeltakerne kan benytte for å beregne sitt behov for tilleggslikviditet.

Foreløpig nettoposisjon VPO NOK finnes i VPS Oppgjørsinfo under menyvalget Pengeoppgjøret VPO NOK. Prognosen for oppgjør 1 er tilgjengelig fra ca. kl. 15:30 dagen før oppgjørsdag. Prognosen for oppgjør 3 er tilgjengelig ca. kl. 14:15 på oppgjørsdag. Spørringen gir informasjon om oppgjørsdeltakers nettoposisjon og likviditetsbehov på nevnte tidspunkter. Til grunn for prognosen legges alle handelsinstruksjoner som er klare for oppgjør og som på tidspunktet for beregningen har papirdekning.

Mulig nettoposisjon VPO NOK gir informasjon om mulig likviditetsbehov basert på alle handler som er meldt inn i systemet på spørretidspunktet. Til forskjell fra Foreløpig nettoposisjon VPO NOK tar Mulig nettoposisjon ikke hensyn til om handelsinstruksjoner er bekreftet eller har papirdekning på spørretidspunktet. Mulig nettoposisjon er tilgjengelig i realtid helt frem til systemet stenger for innmelding kl. 20:00.

Likviditetsbehov likviditetsbank

Hver likviditetsbank må stille til rådighet nok likviditet til å dekke sitt eget og sine kunders likviditetsbehov. Frist for likviditetsbank til å sette av likviditet i Norges Bank til oppgjør 1 er innen kl. 06:00 på oppgjørsdag. Frist for å sette av likviditet til oppgjør 3 er innen kl. 14:30 samme dag.

Transaksjonen Foreløpig likviditetsbehov er tilgjengelig i VPS Oppgjør hver dag ca. kl. 15:30 for oppgjør 1 og ca. kl. 14:15 for oppgjør 3. Transaksjonen gir informasjon om en likviditetsbanks totale likviditetsbehov basert på samme beregning som Foreløpig nettoposisjon VPO NOK for oppgjørsdeltaker.