Oppgjør av verdipapirhandler i det norske verdipapirmarkedet kjennetegnes av:

 • Dematerialiserte verdipapirer (papirløst)
 • Ett sentralt verdipapirregister
 • Investor kan ha egen konto
  • Innlendinger – obligatorisk for beholdninger i aksjer.
  • Utlendinger – valgfritt med egen konto eller via nominee.
  • Tilgangen til kontoen skjer via en eller flere kontoførere, eller direkte via web
 • Oppgjør gjennom verdipapirforetak eller oppgjørsagent.
 • Deltakere i oppgjøret er verdipapirforetak, oppgjørsagenter eller CCPer.
 • Oppgjørsdeltakerne må stille likviditetsgaranti for å delta i verdipapiroppgjøret ved enten å ha konto i Norges Bank, eller tilgang til en konto i Norges Bank ved å tilknytte seg en bank som har slik konto, likviditetsbank.
 • Levering mot betaling (DvP) – NOK (sentralbankpenger)
 • Multilateral netting
 • Automatisk poolbasert låneordning for verdipapirer
 • Utvidet dekningskontroll ved bruk av flere konti

 

VPS bruker internasjonale standarder

 • Oppgjørsinstruksjoner kan mottas på ISO 15022.
 • ISO 6166 er tatt i bruk for norske finansielle instrumenter.
 • VPS tildeler verdipapirnummer (ISIN) i Norge.
 • BIC-kode er innført som identifikasjonsbegrep av oppgjørsdeltakerne ved matching av handler.