Over halvparten av tilbyderne av aksjesparekonto valgte VPS’ totalløsninger

Aksjesparekontoen ble lansert 1. september, og vi er stolte av å meddele at i en tøff konkurranse har over halvparten av tilbyderne valgt våre totalløsninger. Blant disse er noen av Norges største aktører i verdipapirmarkedet.

VPS har opplevd stor interesse for de løsninger og tjenester som vi har utviklet til den nye aksjesparekontoen. All de tilbydere som har valgt VPS, kan nå bruke våre skreddersydde løsninger for banker, verdipapirforetak og fondsforvaltere som ønsker å tilby aksjesparekonto til sine kunder.

I skrivende stund er det opprettet over 35.000 nye aksjesparekonti i VPS, og vi forventer at dette antallet vi øke betraktelig i løpet av året. Den gunstige overgangsordningen som regjeringen har innført, vil vare frem til 31.12.2017. Det innebærer at investor kan flytte sine aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis inn på en aksjesparekonto uten å måtte realisere beholdningen og betale skatt.