Overgangsregel for aksjesparekonto er utvidet til 2018

Da aksjesparekontoen (ASK) ble introdusert i år, vedtok myndighetene at alle som eier aksjer og aksjefond kan flytte sin eksisterende beholdning til en ASK-konto uten å måtte realisere gevinst.

Stortinget har vedtatt å utvide overgangsregelen fra kun å gjelde for 2017 til å gjelde ut 2018.

Stortingets vedtak gir både tilbydere og investorer bedre tid til å flytte beholdninger over til aksjesparekonti. I tillegg, er egenkapitalbevis også inkludert i den nye overgangsregelen.
Hittil er over 155.000 ASK-konti åpnet i VPS, og vi arbeider aktivt for å øke antall konti. Vi tilbyr flere tilleggsprodukter til aksjesparekontoen som våre kunder med totalløsning for ASK vil kunne nyte godt av fremover. Er du tilbyder av ASK, men uten totalløsning fra VPS, ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om våre tilleggsprodukter.