Presentasjoner fra Post Trade Norway 2016

VPS er en av arrangørene av Post Trade Norway, det årlige seminaret som ble avholdt 13. oktober 2016. Årets seminar ble fort fulltegnet, og det var mange som kom med gode tilbakemeldinger på foredragene. Vi har derfor fått lov til å offentliggjøre dem, slik at alle de som ikke hadde anledning til å høre de aktuelle foredragsholderne, kan få mulighet til å se presentasjonene nå i etterkant.