Regionmøter 2019

VPS og Centevo er i stor utvikling. I lys av dette har vi valgt å dele årets program i to.  

VPS og Centevo er i stor utvikling. I lys av dette har vi valgt å dele årets program i to.

Del 1: Før lunsj (09:30 – 11:45) vil vi bl.a. fokusere på trender og markedsutvikling. Årets foredragsholdere er lokale, og bidrar på ulike måter til lokal verdiskapning og konkurranseevne for regionene. Gjennom foredragene vil du høre mer om gründervirksomhet, bærekraft og fondsforvaltning.

Del 2. Etter lunsj (12:45 – 15:30) vil vi presentere nyheter fra VPS´og Centevo´ produktutvikling samt gi dere faglig påfyll innenfor skatt, fond og reguleringer. Vi legger opp til, og håper på faglig sparring.

Vi oppfordrer alle til å delta på lunsjen klokken 1145 – uavhengig av hvilken del du ønsker å delta på.

Mer detaljert program vil sendes ut i forkant av møtet.

Bergen 13. Mars (Påmelding)

«Bærekraftstrappen» 
Kristine Skaug, Daglig Leder i AksjeNorge

«Sjømat – den nye fiske(Oljen)?» – Kjetil Melkevik, Holbergfondene.

Shipping, Olje & Offshore – Jon Hille Walle, Nordea Asset Management.

Geelmuyden Kiese – Svein Roger Selle, snakker om lokalt næringsliv.

Trondheim 14. mars (Påmelding)

Forte Fondsforvaltning – Margrethe M. Eide gir oss et innblikk i Forte fondsforvaltning.

Fixrate – Brynjar Ellingsen om markedsplassen for store bankinnskudd.

Oslo 29. mars (Påmelding)

Programmet i Oslo vil være et frokostmøte (08:30 – 11:30) og kun omhandle temaer fra del 2. Frokost serveres fra 08:30 og faglig program fra (09:00 – 11:30).