Reglene om oppgjørsdisiplin er nå publisert

EU publiserte i september 2018 oppdaterte regler for oppgjørsdisiplin. Reglene vil først tre i kraft 24 måneder etter publisering. Ikrafttredelse i Europa og Norge vil skje samtidig i september 2020.

EU Kommisjonen publiserte det nye regelverket og tekniske standarder på sine nettsider 13. september 2018. Se hele publiseringen på lenken under.
Les mer