Siste korrigeringsdag for tilbakeføringer

VPS-systemet er åpent for tilbakeføringer av transaksjonstypene Megler-privat (FHPR) og Overførsler (KTKT) så sant verdipapiret ikke er involvert i en selskapshendelse (CA) i perioden mellom oppgjørsdato og tilbakeføringsdato.

Det ligger en sjekk på dato som følger det gamle korrigeringsregimet hos Skatteetaten hvor det var mulig å levere korrigeringer frem til 20. oktober, men etter at Skatteetaten har innført en mer automatisert likning så gjelder ikke disse fristene for omlevering lenger.

For å unngå avvik i skatterapporteringen endres siste dag for korrigeringer til 15. januar året etter inntektsåret.
For inntektsåret 2018 vil siste korrigeringsdato bli 11.06.2019.
For inntektsåret 2019, vil siste dag for korrigering være 15.01.2020.

Dersom det skulle være behov for korrigeringer etter de angitte datoene, må Skatteetaten kontaktes for korrigering.