Skatterapportering av aksjesparekonto i VPS

I over 30 år har VPS gjennomført skatterapportering av verdipapirer i Norge. Dette gir resultater.

Årets skatterapportering av aksjesparekonti i VPS er nå gjennomført og årsoppgave til investor er levert. Med aksjesparekonto i VPS får tilbyder og investoren en komplett oversikt, inkludert pengetransaksjoner.

Vi forenkler bytte av tilbyder!
For kunder med aksjesparekonto i VPS automatiserer vi nå bytteprosessen. I 2018 vil vi forbedre tjenesten ytterligere – i tråd med etterspørsel og nye behov fra våre kunder.

Ta kontakt med oss for å høre hvordan du kan ta i bruk VPS aksjesparekonto.