Til høringsinstansene

VPS legger i dag ut på høring forslag til nytt VPS’ Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester.

Vennligst se vedlagte høringsbrev og forslaget til nytt VPS Regelverk for Registreringsvirksomheten og tilknyttede tilleggstjenester. Til orientering vedlegges også ny lov av 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør (verdipapirsentralloven). Lovteksten er foreløpig kun tilgjengelig på norsk.

Høringbrev Nye VPS Regelverk 22. Mars 2019

VPS Regelverk For Registreringsvirksomheten Og Tilknyttede Tilleggstjenester Mars 2019

Verdipapirsentralloven 20190315 Nr. 6